OTVORENI POZIV ZA GRANTOVE: UN fond za sprječavanje nasilja nad ženama

UN Fond objavio je Informaciju o otvorenom pozivu za grantove od 10.11.2017. godine.

 

 

Donator: UN fond za sprječavanje nasilja nad ženama (UN Trust Fund to End Violence against Women)

Rok za prijavu: do 5. decembra 2017.

Iznosi grantova:

LOT1: 150,001 – 1 milion USD (za sve organizacije civilnog društva – OCD)

LOT2: 50,0001 – 150,000 USD (za male OCD = organizacije koje imaju godišnji budžet manji od 200,000 USD, u posljednje tri godine)

Trajanje projekta/ granta: 3 godine

Prioritetna područja:

  • Unapređenje pristupa multisektorskim uslugama za zaustavljanje nasilja nad ženama i djevojčicama;
  • Unapređenje zakonodavstva i politika za prevenciju i zaustavljanje nasilja nad ženama i djevojčicama;
  • Unaprjeđenje prevencije nasilja nad ženama i djevojčicama kroz promjene u znanju, stavovima i praksama;
  • Adresiranje nasilja nad ženama i djevojčicama u kontekstu trenutne izbjegličke krize;
  • Adresiranje nasilja nad ženama i djevojčicama sa poteškoćama u razvoju

Kriteriji za prijavu i popratna dokumentacija:

Ko može aplicirati?

Organizacije za ženska prava: organizacija mora demonstrirati da je njeno područje rada u ženskim pravima, ravnopravnosti spolova, i eliminaciji nasilja nad ženama i rodno zasnovanom i seksualnom nasilju (zvanična misija i vizija organizacije moraju reflektirati predanost organizacije u osiguranju rodne ravnopravnosti i osnaživanju žena i djevojčica).

Organizacije vođene ženama: organizacije moraju dokazati da njima upravljaju žene (minimum 51 posto svih upravljačkih pozicija moraju pripadati ženama)

Humanitarne organizacije: Organizacije moraju imati specijalizirano znanje, stručnost i prethodne projekte na temu ženskih prava, prevencije/eliminacije nasilja nad ženama i djevojčicama u humanitarnim kontekstima ili trebaju da stupe u partnerstvo sa ženskim organizacijama koje imaju potrebnu stručnost.

Organizacije osoba/žena sa poteškoćama ili koje rade sa ženama i djevojčicama sa poteškoćama

Regionalne-međunarodne OCD i mreže

Popratna dokumentacija: statut, dijagram organizacione structure, lista projekata implementiranih u posljednjih 5 godina, detaljne informacije o broju osoblja sa tehničkom ekspertizom kao i najmanje jedna biografija stalno uposlene osobe [za više detalja, vidite upute guidelines]

Pravni status

Organizacija koja aplicira za grant mora biti pravno registrovana u zemlji gdje se projekt provodi. Projekti u Bosni i Hercegovini mogu aplicirati.

Popratna dokumentacija: Registraciona dokumentacija [za više detalja, vidite upute guidelines]

Apsorpcija sredstava

Prilikom određivanja projektnog budžeta, organizacija se treba voditi svojim kapacitetima za apsorpciju srestava. Općenito, organizacija ne može potraživati budžet koji je više od duplo veći od njenog godišnjeg budžeta (naprimjer ukoliko organizacija aplicira za grant od 50,000 USD, njen prosječni godišnji budžet mora biti veći od 25,000 USD)

Popratna dokumentacija: certificirani finansijski izvodi i revizorski izvještaji za posljednje 2/3 fiskalne godine – tj za 2014, 2015 i 2016 [za više detalja, vidite upute guidelines]

Aplikacioni proces:

Aplikacije se moraju ispuniti i dostaviti onlajn na http://grants.unwomen.org.

Samo jedna aplikacija po organizaciji može se prihvatiti

Aplikacije se mogu dostaviti na englskom, francuskom i španskom jeziku

Obavezna dokumentacija koja se treba dostaviti u okviru onlajn aplikacionog istema (tj uploadovati):

Registracija

Organizacioni dokumenti koji dokazuju da je ista organizacija za ženska prava ili organizacija kojom upravljaju žene

Certificirani finansijski izvodi

Revizorski izvještaji

Projektni koncept (formular je dostupan na http://untf.unwomen.org/en/what-we-do/grant-making/application-guidelines)

Budžet (formular je dostupan na http://untf.unwomen.org/en/what-we-do/grant-making/application-guidelines)

Više informacija možete pronaći na sajtu www.grantovi.com.