Vijesti iz BiH

Otvorena besplatna telefonska linija (0800 – 28 000) za probleme zloupotrebe droga

Povodom 26. juna, koji se u cijelom svijetu obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga, Udruženje Proslavi Oporavak pokreće besplatnu telefonsku liniju. Od danas, na besplatni broj za pozivaoca 0800 – 28 000 građani Bosne i Hercegovine imaju priliku da doznaju razne informacije vezane za ovu problematiku.

 

Širok spektar informacija, od štetnosti koje donosi konzumacija psihoaktivnih supstanci do opcija o mogućnostima oporavka od jedne od najvećih pošasti današnjice. Broj će biti dostupan u okviru radnog vremena Udruženja, a na telefon će se javljati savjetnici za pitanja oporavka od ovisnosti uposleni u udruženju Proslavi Oporavak. Jako je bitno istaknuti da su pozivi anonimni i da pozivaoci ni na jedan način neće biti diskreditovani zbog problema u kom se nalaze.

 

Sam projekat pod nazivom „BIRAMOPORAVAK“ je zajednička akcija koju provode organizacije civilnog društva i koji će se u slijedeće tri godine provoditi u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. Unutar samog projekta će se provoditi kampanje u kojoj će se informirati građani BiH o problematici zloupotrebe droga i tretiranju iste jer smatramo da je to jedna jako zapostavljena tema. Nažalost, mnogi građani naše zemlje nisu svjesni rizika koje konzumacija psihoaktivnih supstanci donosi, pogotovo ne šta uraditi kada to već uzme maha u toj porodici. Poseban prioritet ćemo staviti u kampanjama u ruralnim područjima jer smatramo da su ljudi u tim sredinama još vise marginalizirani i teže se odlučuju da potraže pomoć.

 

Projekt ce također adresirati i zajedničku suradnju izmedju aktera koji pružaju servise u ovom segmentu.

„Kroz naše dugogodišnje iskustvo i rad sa klijentima i institucijama koje pružaju servise u svrhu rješenja problema zloupotrebe droga, uvidjeli smo da na terenu postoji nedovoljna komunukacija između aktera koji pružaju servise. Ovim mislim, na primjer, na centre za mentano zdravlje koji nisu uvezani sa rehabilitacionim centrima, a ti rehabilitacijski centri nisu uvezani sa servisima koji nude programe zapošljavanja marginaliziranih skupina u resocijalizaciji. Iz toga proizilazi da krajnji korisnik, koji je u najvećoj potrebi, ostaje bez jasne i kontinuirane podrške u oporavku. Jasno nam je da samo zajedničkom suradnjom možemo pomoći onima zbog kojih sve ovo i radimo, a to su ovisnici i njihove porodice koje su isto pogođene ovim problemom.“

 

Web stranica www.biramoporavak.com danas počinje sa radom i na njoj se mogu pronaći veoma korisni i informativni podaci o drogama i oporavku od ovisnosti.

 

Udruženje Proslavi Oporavak još od 2008. pruža pomoć osobama u problemu ovisnosti o drogama. Kroz savjetovanja, motivacione razgovore i grupe samopomoci, vise hiljada ljudi, kako ovisnika, tako i njihovih najbližih, je dobilo smjernice šta uraditi kada problem nastane.

 

„Ohrabriti čovjeka i usmjeriti ga u pravcu oporavka je naš zadatak. Svi oko njega ga već dovoljno optužuju da nije dobar. Mi kao udruženje ne želimo adresirati samo čovjekovu ovisnost nego se pozabaviti njim kao osobom, čovjekom koji ima svoje potrebe koje su veće od pukog uspostavljanja krhke apstinencije koja će pri prvom problemu odvesti u recidiv. Da bi to postigli svi trebamo dati svoj veći dio, od porodice koja je primarna do institucija i organizacija civilnog društva koje se time bave”,  zaključio je Borislav Goić, predsjednik udruženja Proslavi Oporavak.

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend