Lokalne vijesti

Osnovica plaće za kolovoz 459,22 KM

Održana je 78. sjednica Vlade KSB na kojoj je donesena Odluka o osnivanju Vrhbosanskog sveučilišta u Travniku . Također , donesena je i Odluka o raspodjeli preostalih sredstava za sport u iznosu od 304 tisuće maraka.

Na prijedlog Ministarstva prosvjete, Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o visokom obrazovanju i uputila ga u daljnju proceduru. Ministarstvo prosvjete je predložilo, a Vlada KSB  donijela slijedeće odluke:

 

– Odluku o davanju suglasnosti za osnivanje Visoke škole «Centar za poslovne studije» Kiseljak,

– Odluka i suglasnosti za osnivanje oranizacijske jedinice Fakultet za komunikacije i medije i organizacijske jedinice Pravni fakultet «Internacionalnog Univerziteta Travnik»,

– Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje «Vrhbosanskog sveučilišta» u Travniku-VST

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o raspodijeli preostalog dijela sredstava za sport u 2010.godini iz Proračuna KSB,kojom se vrši raspodijela preostalog dijela sredstava planiranih za sport u 2010.godini u iznosu od 304.270,00 KM.

Vlada je donijela i Odluku o utrošku sredstava namijenjenih za potporu vjerskim zajednicama za 2010.godinu. Ovom odlukom izdvaja se iznos od 100.000,00 KM. Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o izdavajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2010.godinu za provođenje Programa i kriterija korištenja sredstava iz kantonalnog Proračuna za provođenje mjera zaštite, korištenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta i za inundaciona područja u 2010.godini. Ovom odlukom izdavaja se iznos od 160.000,00 KM. Vlada KSB je na prijedlog istog ministarstva dala suglasnost na za prijenos prava na koncesiju, za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane MHE «TORLAKOVAC» s dosadašnjeg koncesionara GPPD «VLAŠIĆ II» d.o.o. na privredno društvo GPPD «VLAŠIĆ GRADNJA» d.o.o. Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada dala suglasnost za izbor napovoljnijeg ponuđača za nabavku cijevi za izgradnju kanalizacije u naselju Kula. Napovoljnijem ponuđaču, tvrtki «UNIVERZAL» d.o.o. Gornji Vakuf/Uskoplje, izdvojen je iznos od 14.934,00 KM. Ministarstvo gospodarstva je predložilo, a Vlada dala suglasnost na Aneks broj 3. Ugovora o koncesiji za istraživanje krečnjaka na lokalitetu «Raspotivice» i «Krčevine» u općini Kreševo. Ministarstvo financija je predložilo, a Vlada KSB usvojila Izvješće o obavljenoj unutarnjoj reviziji za razdoblje travanj-srpanj 2010.godine. Na prijedlog Ministarstvagospodarstva, Vlada KSB je donijela Odluku o pokretanju posutpka dodjele koncesije za pretvaranje energije vjetra u električnu energiju – vjetroelektrane na lokalitetu Plato Vlašić – Travnik. Ministarstvo prostornog uređenja, obnove i povratka je predložilo, a Vlada KSB dala suglasnost za potpisivanje ia zaključivanje ugovora:

– Ugovor o javnoj nabavci (izvođenje radova: džamija Esme Sultanije, općina Jajce) – konkurentski postupak s «Mukić Komerc» d.o.o. Jajce,

– Ugovor o javnoj nabavci (radovi na župnom uredu u Rankovićima, općina Novi Travnik) – direktni sporazum  s preduzećem «Kontinetal» d.o.o. Kiseljak,

– Ugovor o javnoj nabavci (nabavak građevinskog materijala za dva socijalna korisnika) – direktni sporazum  s poduzećem «Komar» Tvornica Gispa Donji Vakuf,

– Ugovor o javnoj nabavci (nabavka materijala – lim za krov kapelice Podgora, Deževice, općina Kreševo) – direktni sporazum s poduzećem «Limprodukt» d.o.o. Kreševo,

– Ugovor o javnoj nabavci (izrada krovne konstrukcije za medžlis Vitez, općina Vitez) – direktni sporazum  s poduzećem «Daleč» d.o.o. Novi Travnik,

– Ugovor o javnoj nabavci (izvođenje radova na igralištu u naselju Stolac, MZ Han Bila, općina Travnik) – direktni sporazum s poduzećem «Eskimo S2» d.o.o. Mehurić.

– Ugovor o javnoj nabavci (nabavka građevinskog materijala za tri socijalna korisnika, općina Novi Travnik) – direktni sporazum s poduzećem «Daleč» d.o.o. Novi Travnik,

– Aneks Ugovor o javnoj nabavci (vodovodna mreža MZ Han Bila, naselje Klisac) s poduzećem «Eskimo S2» d.o.o. Mehurić, općina Travnik.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada KSB donijela i Odluku o određivanju osnovice za plaću za mjesec kolovoz 2010.godine. Osnovica za obračun plaće za taj mjesec , za uposlenike u kantonalnim tijelima uprave i sve korisnike Proračuna osim nositelja pravodusnih dužnosti iznosi 459,22 KM. Osnovica za obračun plaće za mjesec kolovoz 2010.godine za nositelje pravosudnih dužnosti iznosi 105,26 KM. Vlada je donijela i Odluku o određivanju iznosa naknade toplog obroka za mjesec kolovoz 2010. godine, po kojoj visina naknade toplog obroka za sve proračunske korisnike iznosi 8,00 KM po radnom danu, osim nositelja pravosudnih dužnosti.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend