Vijesti iz BiH

Osnovana Grupacija trgovačkih lanaca u Bosni i Hercegovini VTK BiH

U Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine je održana Osnivačka skupština Grupacije trgovačkih lanaca u Bosni i Hercegovini. Nakon usvajanja Pravilnika o organizaciji i radu Grupacije i Poslovnika o radu Skupštine i Odbora Grupacije, izabrani su predsjednik i potpredsjednici Grupacije i članovi Odbora.

Za predsjednika Grupacije izabrana je Emina Hodžić (AMKO KOMERC d.o.o), a za potpredsjednike Dragan Baškarad (KONZUM d.o.o.) i Fehim Baždarević (DRVOPROMET d.o.o.). Odbor Grupacije trgovačkih lanaca u BiH čine Asim Hadzić (MERCATOR BIH d.o.o.), Armin Šabanadzović ( CDEB-INTEREX d.o.o), Tine Kek ( TUŠTRADE d.o.o.) Amir Zuko ( MERKUR d.d.), Senad Džambić ( BINGO d.o.o.), Haris Abdurahmanović ( LORA d.o.o.), Emina Hodžić (AMKO KOMERC d.o.o.), Dragan Baškarad ( KONZUM d.o.o.) i Fehim Baždarević (DRVOPROMET d.o.o.). U narednom periodu rad Grupacije bazirat će se na tekućoj problematici sa kojom se susreću članovi. Osnivačkoj skupštini Grupacije trgovačkih lanaca u BiH, pored predstavnika domaćih i stranih trgovačkih lanaca u BiH, prisustvovali su dopredsjednici VTK BiH Bruno Bojić i Amir Zukić, te Zdravko Marinković iz Sektora za javna dokumenta VTK BiH.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend