Vijesti iz BiH

Oslobađanje od plaćanja carina na kupovinu skupih mašina u inostranstvu

Građani Bosne i Hercegovine, bilo kao fizička lica, ili kao privrednici, nedavnom odlukom Vijeća ministara BiH o ostvarivanju prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina, bit će izjednačeni sa građanima EU, rekao nam je Ratko Kovačević, portparol Uprave za indirektno oporezivanje.

 

– Postojeća odluka ima lošije uslove za građane, i za privrednike u odnosu na praksu EU, ali ova nova je, prije svega, usklađena sa Evropskom unijom. Koliko znam, ova odluka se trenutno priprema u tri jezičke verzije, i treba da ide na potpis u Savjet ministara, a nakon toga ide na objavu u Službeni glasnik. Osmog dana od dana objave se primjenjuje. To će biti možda do kraja mjeseca, ističe Kovačević, navodeći primjer vezan za privrednike, koji su dosad uvozili skupe mašine, potrebne za djelatnost kojom se bave.

– Neko ko uvozi mašine, postrojenja za opremu iz zemlje s kojom nemamo potpisan ugovor o slobodnoj trgovini, danas mora platiti carinu na te mašine, koja se kreće otprilike oko 10 posto. Primjenom ove nove odluke ta carina se ukida. Znači, privrednici uvoze za svoju djelatnost iz bilo koje države ta postrojenja, i na te mašine ne plaćaju carine, kaže Kovačević, napominjući da je osnovni uslov kojeg treba ispuniti to da ovih mašina nema u našoj zemlji, što je najčešće i slučaj, i, ponavljamo, da uvoze opremu iz djelatnosti kojom se bave.

– Ova oprema je prilično skupa, i tih 10 posto je vrlo značajan za njih. PDV ostaje, ali oni imaju pravo na odbitak uvoznog PDV-ea, tako da taj PDV koji se plati u tom mjesecu će se prikazati kao odbitak, i neće uticati ni na kakve troškove, govori Kovačević, ističući da kod nas ne postoji proizvodnja velikih postrojenja, skupih mašina, pa je stavka za carinu bila velika.

– Ali će i građani osjetiti poboljšanje, govori Ratko Kovačević, objašnjavajući da se danas ima pravo na oslobađanje od carine za stvari u ličnom prtljagu vrijednosti do 200 maraka.- I ovdje se išlo na ujednačavanje s EU, gdje je 300 eura, kod nas će to biti do 600 maraka. Dakle, značajno se pomjera, sa 200 KM na 600 KM, kaže Kovačević, navodeći i primjer paketa koji stižu putem pošte.

– Sada, ako dobivate neki paket iz inostranstva, i šalje vam ga, kao fizičkom licu neko drugo fizičko lice, a vrijednosti je 50 KM, to je bez ikakve naknade bez plaćanje. Ili, ako naručujete robu preko interneta, u ovom trenutku imate pravo na oslobađanje od carine robe u vrijednosti od 50 maraka. A prema novoj odluci, ako vi kao fizičko lice dobivate paket od fizičkog lica, oslobađanje se povećana na vrijednost do 90 maraka, a ako naručujete robu preko interneta, vrijednost se povećava na 300 KM, ističe Kovačević, napominjući da će se svaka pošiljka pregledavati, te upozoravajući na lica koja se nelegalno bave nabavkom putem interneta.

– Jer, da biste se time legalno bavili, morate imate registrovanu djelatnost, govori Kovačević, od kojeg saznajemo da je UIO svoje obaveze kada je u pitanju Upitnik EU riješila, a iza njih je i nekoliko važnih projekata vezanih za sredstva iz IPA fondova.

– Kroz prethodne godine smo uradili puno na postepenom usklađivanju legislative. Te projekte su s nama radili Austrijanci, Slovenci, i dijelom Hrvati, kaže Kovačević, napominjući da UIO ulazi u novi novi kompjuterski prolazni sistem.

– Mi ćemo početi s tim puno prije nego što država postane članica EU. A to podrazumijeva carinu bez papira. Suština je da Zakon o carinskoj politici, usvojen krajem 2015. godine, i koji još nije u primjeni, očekuje digitalni potpis. Zakon o digitalnom potpisu je usvojen 2006. godine, ali još nije u primjeni. Jer, tu treba neki podzakonski akt, odnosno treba definirati tijelo koje će u BiH biti nadležno za izdavanje tog digitalnog potpisa. Mi smo čekali, čekali, odlučili smo da sami krenemo u tu priču, i počeli smo već s dijelom elektronskih usluga, naglašava Kovačević.

(Oslobođenje)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend