Optimistična prognoza za 2014: Kriza je definitivno gotova!

Japanska investicijska banka Nomura naslovila je svoju prognozu za 2014. godinu ‘Kraj kraja svijeta’. Teza koju zastupaju Nomurini autori predvođeni Michaelom Kurtzom jest ta da je globalna ekonomska kriza definitivno gotova te da su nestali dominantni rizici koji su kočili investitore.

‘Nije da su se satovi jednostavno vratili u 2006. godinu, ali američko tržište nekretnina oporavlja se već 20 mjeseci, bilanca kućanstava u SAD-u je oporavljena u širokim razmjerima, kineska nacionalna valuta je snažnija, a negativan američko-kineski saldo u velikoj je mjeri ublažen. Kina je ušla u probleme strukturalnih reformi. U Europi su se suštinski izjednačili troškovni diferencijali na liniji središte – periferija: Europa se ponovno razvija’, stoji u izvještaju koji prenosi Business Insider. ‘Stoga, kad gledamo unaprijed, vidimo 2014. kao godinu u kojoj makrosistemski rizici neće prevladavati u funkcioniranju tržišta (…), godinu u kojoj prinosi neće biti pogođeni ‘kompresijom rizika’, ali ni višestrukom ekspanzijom. Dionice će se u 2014. godini dizati, odnosno padati, ovisno o tome donose li zaradu. Dobra vijest je da bi 2014. godina trebala biti platforma za prilično robustan rast korporativnih prihoda: naši ekonomisti očekuju globalni rast nominalnog BDP-a sa 6,1 posto u 2013. na 7,0 posto dogodine. (…) No rast će biti karakterističniji za ekonomije starih tržišta, a rast novih tržišnih ekonomija, uključujući Kinu, i dalje će se usporavati’, pišu Nomurini stručnjaci. Kao središta najvećeg rasta oni vide Europu i Japan, a SAD-u predviđaju sporiji razvoj. No kako bi se taj gospodarski oporavak i investicijski ciklus koji najavljuje Nomura trebao odraziti na život radnika, srednje klase i općenito ljudskih prava u svijetu, u kojem eksploatacijom radnika golemu imovinu zgrće majušan postotak ljudi? Bankarska prognoza time se ne bavi…