Vijesti iz BiH

Oprez: 700 lijekova čija upotreba može dovesti do tragedije u vožnji

Koliko su lijekovi opasni u vožnji i koliko utječu na motoriku vozača, tema je na koju se obraća malo pažnje, upozoravaju iz policije te naglašavaju da uzimanje i najobičnijih lijekova može utjecati na svijest vozača te dovesti do teške nesreće.

 

 

U Registru lijekova Bosne i Hercegovine, koji je dostupan na internet-stranici Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, trokutom su označeni lijekovi koje je zabranjeno konzumirati prije vožnje, kao i lijekovi za čiju je upotrebu potreban oprez prilikom vožnje.

 

Apel firmama

Riječ je o oko 700 preparata iz grupe lijekova koji utječu na nervni sistem. Tako je zabranjeno upravljati vozilom ukoliko se koriste barbiturati, opioidi, anestetici, derivati morfina, antiepileptici, antipsihotici, antidepresivi te preparati za liječenje šizofrenije, anksioznosti i ovisnosti o drogama. No, oprez se preporučuje i kod korištenja lijekova za gripu, nesanicu, ali i preparata protiv mučnine tokom vožnje.

Elmedin Muratspahić, pomoćnik komandira Saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, upozorava da vozač ne smije koristiti lijekove u čijem je uputstvu za upotrebu navedeno da utječu na psihomotorne sposobnosti. Zakonom su predviđene i novčane kazne za firme i pojedince.

– Potrebno je skrenuti pažnju na ovu temu. Treba uputiti apel, posebno firmama, da vode računa o tome koriste li njihovi vozači određene lijekove, s obzirom na to da su visoke kazne za firme. Kazne za pravno lice su od 1.000 do 8.000 KM, za privatnika od 500 do 1.500 KM. I za odgovorno lice u firmi predviđena je kazna od 100 do 300 KM, jer ne smije uputiti uposlenika na obavljanje zadataka i vožnju ako koristi lijekove za čiju upotrebu postoji zabrana u uputstvu o korištenju lijeka – upozorava Muratspahić.

Ista metoda

U pitanju su, kako navodi, lijekovi za psihičke poremećaje ili umirenje, koji usporavaju reakciju vozača, a što je opasno u naseljima gdje je frekvencija pješaka velika. Ne postoji posebna metoda kojom bi se utvrdilo je li vozač koji je skrivio nesreću bio pod utjecajem nekog lijeka.

– Ukoliko vidimo da vozač nije pod dejstvom alkohola, ali ima čudno ponašanje, istom metodom utvrdit će se je li pod dejstvom droga ili su u pitanju lijekovi. Takav vozač bude upućen u Klinički centar i nakon analize se utvrdi je li pod utjecajem lijekova – kaže Muratspahić.

Uspostaviti sistem

– Bilo bi dobro da nam zdravstvene ustanove daju evidenciju o osobama koje koriste ”zabranjene lijekove”. Potrebno je da policija i zdravstvene ustanove više sarađuju na sigurnosti u saobraćaju, veliku ulogu imaju i porodice koje bi trebale ukazati firmama na to da njihov član koristi određene lijekove. Trebalo bi napraviti neki sistem da bi se izbjegle moguće nesreće zbog korištenja lijekova – ističe Muratspahić.

Masovna upotreba antidepresiva

Neuropsihijatar Abdulah Kučukalić ističe da svi psihoaktivni lijekovi utječu na sigurno upravljanje motornim vozilima.

– Veliki oprez treba prilikom upotrebe lijekova kao što su benzodiazepini i sedativi koji reduciraju napetost jer dovode do redukcije psihomotornih funkcija. Pod utjecajem tih lijekova reakcije vozača su usporene, percepcija je snižena, teže prepoznaju objekte, predmete, ljude na cesti i vozila, sve zavisno od količine i jačine lijekova koje su uzeli. Druga grupa lijekova, kao što su antipsihotici, koji se daju za liječenje težih duševnih bolesti, imaju još jači efekt na psihomotorne funkcije. Osobe koje ih koriste ne bi smjele upravljati motornim vozilima. Treća ili četvrta grupa psihofarmaka su hipnotici, to su lijekovi koji se daju za nesanicu, za uvođenje u san, imaju hipnotičko djelovanje, također smanjuju psihofizičke sposobnosti. Antidepresivi se masovno koriste i tu bi obavezno trebalo tražiti odobrenje ljekara za njihovo korištenje tokom vožnje – napominje Kučukalić.

(avaz.ba)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend