Općina Vitez: Obavijest za proizvođače malina i pčelare

Povećana  temperatura zraka  utječe na ubrzan  period  cvjetanja voćarskih kultura pa zbog tog faktora  obavještavamo vlasnike zasada istih da obrate pažnju na vremenski period upotrebe zaštitnih sredstava i načina njihove primjene.

Učestale prijave u Ministarstvo od strane pčelara o ugibanju pčela na prostoru intenzivnih zasada malina i ostalih poljoprivrednih kultura upozoravamo vas da obavijestite svoje poljoprivredne proizvođače o slijedećem :

1.     Biljke u cvjetnoj fazi ne treba tretirati kontaktnim zaštitnim sredstvima.
2.     Prilikom  svakog  tretiranja pčelari treba da se obavijeste 48 sati pred tretiranje.
3.     Na ulazu u svaki pčelinjak na vidnom mjestu moraju da se postave podaci o vlasniku (pčelaru): ime, adresa i kontakt telefon.
4.     Tretiranja poljoprivrednih kultura treba vršiti u ranim jutarnjim satima ili u kasnim večernjim  satima kada su pčele  u košnici (dva sata prije izlaska i  dva sata poslije zalaska sunca).
5.     Prije upotrebe zaštitnih sredstava treba pokositi i ukloniti zelenu masu sa tretirane površine.
6.     Zaštitna sredstva treba primjenjivati po mirnom vremenu (bez vjetra) tako da se korišteno sredstvo ne prenosi na susjednu parcelu na biljke koje su u fazi cvjetanja.
7.     Zaštitna sredstva ne primjenjivati kada je temperatura zraka preko 25 stepeni.
8.     Primjenjivati sredstva u propisanim dozama.
9.     Zaštitna sredstva upotrebljavati samo uz stručni nadzor.

Za uspješnu proizvodnju malina i meda neophodna je međusobna saradnja.

(POMOĆNIK NAČELNIKA, Muhamed Rebihić, dipl.ing.maš.)