Lokalne vijesti

Općina Vitez i Udruga poslodavaca općine Vitez pokrenule humanitarnu akciju

Općina Vitez i Udruga poslodavaca općine Vitez pokrenule su humanitarnu akciju za obnovu područja u Republici Hrvatskoj, stradalih u potresu.

Svi zainteresirani uplate mogu izvršiti na račun Općine Vitez do 14.5.2021.godine.

Instrukcija za uplatu:
Pomoć Republici Hrvatskoj za obnovu područja stradalih od potresa – za obnovu
OSNOVNE ŠKOLE DRAGUTINA TADIJANOVIĆA PETRINJA, TRG MATICE HRVATSKE 9/B, PETRINJA)

Namjenska sredstva uplatiti na depozitni račun Općine Vitez broj:

3382502287501283 kod UniCredit banke

s naznakom:

  1. vrsta prihoda 722751
  2. šifra općine Vitez 100
  3. proračunska organizacija 9999999
  4. poziv na broj 0000000000

OPĆINSKI NAČELNIK,

Boris Marjanović

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend