Općina Travnik će graditi stanove za mlade bračne parove iz Travnika, dobit će ih po izuzetno povoljnim uvjetima

Na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća Travnik prilikom usvajanja Nacrta Proračuna za 2022. godinu ustanovljeno je da su planirane nove stavke koje ranije nisu bile prepoznate proračunom, a tiču se prvenstveno mladih.

”Nacrt Proračuna obuhvata nekoliko novih stavki, a jedna od njih je izgradnja stanova za mlade bračne parove. Za sport je izdvojeno 271.000 KM. Naknada za porodilje koje su nezaposlene je znatno povećana, a kroz diskusiju sa vijećnicima smo vidjeli da su planirana povećanja za još neke stavke u proračunu.” izjavila je predsjedavajuća Općinskog vijeća Travnik, Vlatka Lovrinović, koja je napomenula da je Nacrt baziran na iznosu od oko 20,4 miliona KM, a Javna rasprava po ovom pitanju je 22.11. u 16 sati.

Na ovu stavku posebno se osvrnuo i načelnik Kenan Dautović, koji je naglasio da će ovo biti veliki podsticaj mladim parovima u Travniku.

”Obavijestit ću nađe građanke i građane da se iznos od otprilike 500.000 KM, koji je ”ležao” i kupila se ne baš velika kamata, prosljeđuje u namjenu kupovine stanova za mlade bračne parove u općini Travnik. Stanovi će biti ponuđeni mladima pod veoma povoljnim uvjetima, ne da ih kupuju, nego da ih koriste.” izjavio je načelnik Općine Travnik.