Lokalne vijesti

OIP: Važna obavijest o glasovanju osoba putem mobilnih timova

Općinska izborna komisija / Općinsko izborno povjerenstvo

Na osnovu/temelju čl. 19. i 20.Pravilnika  o upotrebi i izradi izvoda iz Centralnog biračkog spiska/Središnjeg biračkog popisa („Sl. glasnik BiH” broj 27/22) objavljuje se

O B A V I J E S T

         Obavještavaju se građani općine Vitez – lica/osobe sa posebnim potrebama koje iz zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti pristupiti glasanju na biračkom mjestu na Općim izborima u BiH 2022.godine, da će svoje biračko pravo moći ostvariti putem Mobilnog tima u svom domu.

         Da bi navedeni građani iskoristili svoje pravo učešća na Općim izborima u BiH 02.10.2022.godine, potrebno je obavezno da Općinskoj izbornoj komisiji/povjerenstvu dostave ljekarski/doktorski  nalaz iz koga se nedvosmisleno vidi da nisu sposobni pristupiti glasanju na biračko mjesto u svom mjestu stanovanja i pismenu IZJAVU koju možete skinuti na linku pored ove obavijesti.

Općinska izborna komisija će kao dokaz prihvatiti: otpusno pismo iz bolnice, nalaz specijaliste ili potvrdu ljekara porodične medicine. Navedene dokaze nam može predočiti član porodičnog domaćinstva ili lice/osoba koja se stara o biraču sa posebnim potrebama, nakon čega ćemo takvu osobu  uvrstiti za glasovanje putem Mobilnog tima koji će na dan održavanja izbora (02.10.2022.godine)  posjetiti takvog birača i omogućiti mu glasanje u porodičnoj kući ili Domu.

         Napominjemo da se navedena obavijest odnosi samo na birače registrirane za glasanje na općini Vitez, a dokazi se odnose na dokumente izdate od strane  bolnice ili doma zdravlja sa rokom dostave do 2.9.2022.godine.

         Na ovaj način pozivamo: predsjednike mjesnih zajednica, rukovodstvo  domova zdravlja, kao i Centra  za socijalni rad i ustanove koje se staraju o osobama/ licima sa posebnim potrebama da uzmu svoje učešće u ovim aktivnostima i dostave podatke koji uključuju:ime (ime roditelja) prezime, datum rođenja, JMBG, pismenu izjavu, liječnički/doktorski nalaz, punu adresu prebivališta, a za lica smještena u ustanovama i domovima i podatak da li će se ta lica nalaziti u istim na dan održavanja izbora.

 IZJAVA-PRIJAVA za glasanje putem mobilnog tima

Dostavljeno:                                                                           PREDSJEDNIK OIK/OIP

  • Predsjednici MZ-a                                                                 Ramajana Idrizović
  • Dom zdravlja Vitez
  • Centar za socijalni rad Vitez
  • Dom Sv. Josipa u Vitezu
  • Dom „Eden“ za stare i nemoćne Vitez
  • JU Radio Vitez
  • web stranica općine Vitez
  • a/a.                                                          
Previous ArticleNext Article

Send this to a friend