Vijesti iz BiH

OESS s predstavnicima kantonalnih vlasti

Misija OESS-a u BiH organizirat će  danas i sutra Konzultativni sastanak s predstavnicima kantonalnih vlasti u Sarajevu. Uvodne napomene dat će ambasador Fletcher M. Burton, šef Misije OSCE-a u BiH, i Julija Mager, voditeljica sekcije za razvoj i podršku upravi Misije OESS-a u BiH.

Cilj sastanka je ostvarivanje partnerstava s kantonalnim predstavnicima kako bi se razvio Projekt kantonalnog upravljanja koji će doprinijeti jačanju kapaciteta dobrog upravljanja, politika i procesa izvršnih i zakonodavnih grana lokalnih vlasti, kao i vertikalnih odnosa između općinskih, kantonalnih nivoa i nivoa vlade FBiH. Prvog dana sastanka bit će predstavljeni rezultati OESS-ove analize o upravljanju na kantonalnom nivou, iz 2011, te moguće oblasti u kojima Misija može ponuditi podršku kantonalnim vlastima. Tokom drugog dana sastanka naglasak će biti na tehničkim aspektima osmišljavanja projekata, konkretnim inicijativama podrške upravljanju i modalitetima realizacije projekata.

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend