Održana sjednica Vlade ŽSB: Usvojeno nekoliko značajnih odluka

Vlada KSB je usvojila zapisnik sa 108. redovne i 46. izvanredne sjednice.

Usvojeni su i Programi rada ministarstava, uprava, upravnih organizacija, službi i ureda Vlade KSB za 2022. godinu.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku o preraspodjeli sredstava u Proračunu KSB za 2021.godinu između Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta i Srednje škole „Travnik“ Nova Bila u iznosu od 7.000,00 KM.

Sredstva u iznosu od 7.000,00 KM preraspoređuju se sa stavke “Izdaci za nabavku stalnih sredstava osnovnim i srednjim školama“ Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta i dodjeljuju Srednjoj školi „Travnik“ Nova Bila na stavku „Nabavka opreme“.

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2021. godinu za nabavku stalnih sredstava – nabavka računarske opreme za potrebe Kantonalnog tužilaštva Travnik u iznosu od 1.649,70 KM. Naznačena sredstva doznačiti će se dobavljaču „OCEAN“ d.o.o. Travnik, a na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava – nabavka uredskog namještaja za potrebe Općinskog suda u Jajcu u iznosu od 4.413,60 KM. Naznačena sredstva doznačiti će se dobavljaču „MEBLE – IDEAL“ d.o.o. Bugojno.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o izdvajanju sredstava za 2021. godinu iz vlastitih prihoda MUP-a KSB za nabavku opreme za potrebe MUP-a u ukupnom iznosu od 937,59 KM. Naznačena sredstva doznačiti će se poduzeću „PRIMA PROM“ Banja Luka.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova:
– Odluka o davanju saglasnosti o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku civilnih odijela za potrebe kriminalističke policije u skladu sa Zapisnikom o ocjeni ponuda Komisije za javnu nabavku putem Konkurentskog zahtjeva u procijenjenoj vrijednosti od 34.188,00 KM bez PDV -a. Najpovoljniji ponuđač je „Uslužnost“ d.o.o. Sarajevo sa cijenom nakon e-aukcije 32.332,00 KM.
– Odluka o davanju saglasnosti na izbor „MIBO komunikacije“ d.o.o. Sarajevo kao najpovoljnijeg ponuđača za usluge kalibracije i verifikacije alkometara u skladu sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javnu nabavku putem Konkurentskog zahtjeva u procijenjenoj vrijednosti od 360,00 KM bez PDV -a.
– Odluka o davanju saglasnosti na izbor „MIBO komunikacije“ d.o.o. Sarajevo kao najpovoljnijeg ponuđač za usluge kalibracije i verifikacije radara u skladu sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javnu nabavku putem Konkurentskog zahtjeva u procijenjenoj vrijednosti od 1.590,00 KM bez PDV -a.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike prihvatila Izvještaj Ministarstva zdravstva i socijalne politike o dodijeljenim jednokratnim novčanim pomoćima u 2021. godini u ukupnom iznosu od 69.950,00 KM u skladu sa dostavljenim tabelarnim pregledom Ministarstva.

Usvojeni su Izvještaji o radu inspekcija i Izvještaji o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu Vlade u mjesecu siječnju 2022. godine.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
– Odluka o davanju suglasnosti osnovnim školama za provođenje postupka javne nabavke i sklapanje ugovora za prijevoz učenika sa područja KSB.
– Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih za financiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola gdje nema organiziranog prijevoza i učenika s posebnim potrebama (I. polugodište za nastavnu 2021./2022. godine) u ukupnom iznosu od 2.614,68 KM. Naznačena sredstva doznačiti će se na račun roditelja u skladu sa dostavljenim tabličnim prikazima Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
– Odluku o raspodjeli sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu namijenjenih za oblast kulture u iznosu od 1.500,00 KM.
– Odluku o izdvajanju sredstava za stavke „Tekući transferi pojedincima – za pomoć ugroženim učenicima“ za 2021. godinu u iznosu od 2.300,00 KM

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o davanju suglasnosti na izbor „BERG“ d.o.o. kao najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke – operativnog sistema „Covid potvrda“ u skladu sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javnu nabavku putem Konkurentskog zahtjeva u procijenjenoj vrijednosti od 40.000,00 KM bez PDV -a.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta:
– Odluka o izdvajanju sredstava za stavke „Ugovorene i druge posebne usluge“ za stručno usavršavanje i edukaciju prosvjetnih radnika za 2021. godinu u iznosu od 10.000,00 KM.
– Odluka o izdvajanju sredstava za stavke „Tekući transferi pojedincima“ – za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola u ukupnom iznosu od 56.088,90 KM.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o izdvajanju sredstava za kupovinu dijela zgrade koju koristi PS Novi Travnik u iznosu od 381.751,00 KM. Naznačena sredstva doznačiti će se općini Novi Travnik.

Vlada KSB je dala suglasnost ministru unutrašnjih poslova Feliksu Vidoviću za potpisivanje Prijedloga Kolektivnog ugovora za policijske službenike u MUP KSB koji će se primjenjivati od 01.02.2022. godine.