Lokalne vijesti

Održana javna rasprava i izabran predstavnik OCD-a za evaluaciju projekata za predstojeći javni poziv

U velikoj sali općine Vitez održana je javna rasprava o izboru tema za predstojeći javni poziv, koji će općina Vitez zajedno sa UNDP-om objaviti u sklopu ReLOaD projekta, kao i izbor člana i zamjenika OCD-a u sastav povjerenstva za evaluaciju.

Javnoj raspravi su prisustvovali Marija Grabovac, pomoćnik načelnika za društvene djelatnosti, koordinator ReLOad projekta Katica Iličić-Radman, zamjenica koordinatora ReLOad projekta Tea Mišković, te predstavnica UNDP-a Branka Matić i predstavnici OCD-a.

Predstavnici OCD-a nisu imali primjedbi na odabrane teme, osim prijedloga za proširenje teme kad je riječ o edukaciji s fokusom na mlade što je i podržano.

Zoran Kupreškić izabran je za člana povjerenstva za ocjenu prijedloga projekata po javnom pozivu sa osvojena 23 glasa, a Dragana Sivonjić za zamjenskog člana sa osvojena 22 glasa. Svrha zamjenskog člana je da učestvuje u ocjenjivanju onih projekata u čijoj izradi je sudjelovao redovni član povjerenstva.

Javni poziv će biti objavljen do kraja veljače, objava će trajati 4 tjedna, a prethodit će mu dvodnevna edukacija predstavnika nevladinih organizacija, za grupu od 25 učesnika  zainteresiranih za učešće u ovom projektu.

(Služba za društvene djelatnosti)
Previous ArticleNext Article

Send this to a friend