Lokalne vijesti

Održana 37. sjednica Općinskog vijeća Vitez

Na 37. sjednici Općinskog vijeća Vitez, kojom je predsjedavao Tomislav Bošnjak-Matić, predsjednik Općinskog vijeća, a, uz vijećnike, prisustvovali su i Općinski načelnik s pomoćnicima, razmatrano je dvadesetak tačaka dnevnoga reda. 
Prije usvajanja dnevnog reda, Općinsko vijeće je usvojilo Zapisnik o radu 36. sjednice Općinskoga vijeća, održane 31.05.2016.godine.
Prema predloženom dnevnom redu, na sjednici su usvojene sljedeće tačke dnevnog reda:

Prijedlog odluke o uspostavi registra proračunskih korisnika općine Vitez;

Prijedlog odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta „KRUŠČICA“;

Prijedlog odluke o raspodjeli stubova električne rasvjete i lampi;

Izvješće o radu mjesnih zajednica za 2015. godinu;

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti o kreditnom zaduženju JKP „Vitkom“ d.o.o Vitez;

Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa (MZ Ahmići-Pirići);

Prijedlog odluke o gubitku statusa javnoga vodnog dobra;

Prijedlog odluke o gubitku statusa nepokretnosti javnoga dobra (put u korist općine Vitez);

Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne čestice (Ljubos Jozo);

Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne čestice (Enver Arnautović);

Prijedlog odluke o prijenosu posjeda i korištenja u korist općine Vitez (PD “Vlašić“ d.o.o.Vitez);

Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Vahdet Smajić);

Prijedlog rješenja o izuzimanju gradskog građevnog zemljišta u cilju provođenja Regulacionih planova (Gornji Vitez 2 i Vitez I);

Prijedlog zaključka o prekidu postupka (Tip-Top d.o.o. Vitez);

Prijedlog odluke o postupku prodaje neposrednom pogodbom neizgrađenog zemljišta u vlasništvu općine Vitez radi oblikovanja građevne čestice i

Prijedlog nacrta Urbanističkog projekta „Plavac“.
Na kraju 37. sjednice Općinskog vijeća Vitez k znanju je primljena i Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Općinskog vijeća za period od 01.01. do  30.06.2016. godine, te informacija o radu nevladinog sektora za 2015. godinu sa posebnim osvrtom na omladinski rad, s tim da će ubuduće sve Udruge koje se finansiraju iz budžeta općine Vitez morati da sudjeluju u manifestacijama i događajima koje organizuje Općina.

(Općina Vitez)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend