Održana 23. redovita sjednica FERK-a

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK danas je održala 23. redovitu sjednicu u 2015. godini na kojoj je usvojen Nacrt pravilnika o izdavanju dozvola za rad (licencija) za obavljanje energetskih djelatnosti iz sektora naftnog gospodarstva. Obavijest za javnost o održavanju opće rasprave i rokovima za davanje komentara na nacrt bit će objavljena u dnevnim novinama i web stranici www.ferk.ba.

Osim toga, donesena je Odluka o odobravanju Pravilnika o postupku podnošenja zahtjeva za izdavanje jamstva podrijetla električne energije Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju.

Sukladno Metodologiji za utvrđivanje referentne cijene električne energije, kao otkupne cijene električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore i kogeneraciju čija se proizvodnja ne potiče i koristi se za utvrđivanje naknada koje se plaćaju za obnovljive izvore energije (OIE), FERK je na današnjoj sjednici donio odluku kako referentna cijena električne energije iznosi 0,099458 KM/kWh (9,9458 feninga/kWh). Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1.3.2016. godine.
FERK je donio i odluku o izračunu tarifnih koeficijenata, odnosno zajamčenih otkupnih cijena električne energije, s obzirom da se zajamčene otkupne cijene izračunavaju tako da se odgovarajući tarifni koeficijenti pomnože s referentnom cijenom. Navedeni izračun je pripremljen u cilju utvrđivanja prijedloga zajamčenih otkupnih cijena električne energije od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, na koji Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje suglasnost.

Donesena su rješenja kojima se izdaju dozvole za proizvodnju električne energije podnositelju zahtjeva „ENERGETIC-ELECTRONIC“ d.o.o. Čitluk i to na razdoblje valjanosti pet godina i podnositelju zahtjeva GP TOMING d.o.o. Grude kojemu je dozvola izdana na razdoblje do 2.12.2017. godine.

Odlučeno je, također, kako će se u postupak opće rasprave uputiti nacrti dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva „GOLD ENERGY“ d.o.o. Gradačac, „MAC ECO OIL“ d.o.o. Sarajevo i Proizvodnja električne energije „ELPRO“ vl. Ž.Puđa, Livno, te je usvojena obavijest za javnost o kompletnosti podnesenog zahtjeva za izdavanje dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva „ESKIMO S 2“ Travnik d.o.o..
Tekstovi nacrta dozvola mogu se dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedištu FERK-a ili na web stranici FERK-a.
Zainteresiranu javnost pozivamo da se detaljnije informira o mogućnostima sudjelovanja u postupcima općih rasprava preko naše web stranice ili u dnevnim novinama.

Članovi FERK-a su donijeli rješenja o poduzimanju mjera nakon obavljenog nadgledanja imatelja dozvola Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK, i to u: „NATRON-HAYAT” d. o. o. Maglaj, „G.M.C. BiH“ d.o.o. Orašje, „NINO-HA“ d.o.o. Doboj Jug, HSE BH d.o.o. iz Sarajeva i Javnom poduzeću „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” dioničko društvo Mostar.

FERK je neovisna komisija čiji je cilj zaštita kupaca, proizvođača, distributera, opskrbljivača i trgovaca električnom energijom. FERK radi na uređivanju njihovih međusobnih odnosa sukladno Zakonu o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine.