Vijesti iz BiH

Održan sastanak Rukovodnog tima za izradu dokumenta „Pregled odbrane“

U Ministarstvu odbrane BiH održan je 40. sastanak Rukovodnog tima za izradu dokumenta „Pregled odbrane“, kojim je predsjedavao zamjenik ministra odbrane BiH Sead Jusić.

Sastanku su, pored predstavnika Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH, prisustvovali i predstavnici NATO štaba u Sarajevu i kompanije Engility.

Tema sastanka se odnosila na nastavak procesa izrade dokumenta „Pregled odbrane“ u skladu sa zaključcima Predsjedništva BiH od 27.06.2016. godine.

Članovi Rukovodnog tima su tokom sastanka iznijeli prijedloge za izradu Smjernica, koje će biti dostavljene Operativnom timu za izradu dokumenta „Pregled odbrane“, kako bi se proces izrade ovog strateškog dokumenta za Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH, završio u roku koji je preciziralo Predsjedništvo BiH (do 30.11.2016. godine.)

(Ured za odnose s javnošću)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend