Vijesti iz BiH

Održan sastanak organizacija za kolektivnu zaštitu prava izvođača fonograma

U Sarajevu je održan sastanak organizacija za kolektivnu zaštitu prava proizvođača fonograma. Sastanak je organizovalo Udruženje za zaštitu prava proizvođača fonograma „FONOGRAM“, a istom su prisustvovali predstavnici regionalnioh kolektivnih organizacija : ZAPRAF (Hrvatska) i IPF (Slovenija).

 

Tema sastanka, kojem su prisustvovali direktori sve tri kolektivne organizacije, članovi upravnog odbora FONOGRAM-a,  kao i predstavnici Stručnih službi, bile su upoznavanje učesnika sa radom FONOGRAM-a, izazovima, perspektivom i problematikom rada, modelom fuinkcionisanja kolektivnih organizacija u BiH i regionu, kao i zaključenje recipročnih ugovora sa regionalnim kolektivnim organizacijama.

Uvodnu riječ nasastanku dali su Amra Škaljo, direktorica FONOGRAM-a, te Ahmed Švrakić i Dragan Dmitruk, predsjednik i potpredsjednik Upravnog odbora FONOGRAM-a, koji su zahvalili učesnicima na dolasku, dosadašnjoj podršci, te namjeri da konkretizuju saradnju sa FONOGRAM-om.

U prvom dijelu ovog sastanka govorilo se o dosadašnjem radu FONOGRAM-a koji se ogleda kako kroz saradnju sa korisnicima, tako i kroz odnos sa proizvođačima fonograma, te nadležnim državnim institucijama i ostalim kolektivnim organizacjama u BiH. Regionalne kolektivne organizacije konstatovale su da je FONOGRAM  i pored mnogobrojnih problema sa kojima se susreće i za veoma kratak period djelovanja učinio ogromne napore i pomake u zaštiti fonogramskih prava. Izrazile su spremnost da pruže svu neophodnu pomoć i podršku u još efikasnijem radu FONOGRAM-a, obzirom na njihovo dosadašnje iskustvo.

U drugom dijelu sastanka učesnici su razmijenili iskustva u vezi sa uspostavljanjem i nadogradnjom baza podataka, te otvorili i značajnije konkretizovali pitanje zaključenja recipročnih ugovora sa ovim organizacijama, koji bi značajno ojačali rad FONOGRAM-a na međunarodnom planu.

Na samom kraju kolege iz regiona pružile su punu podršku FONOGRAM-u, iskazale spremnost za dalju saradnju, te je postignut zajednički dogovor da će u cilju unapređenja rada i uspješnije zaštite prava proizvođača fonograma, barem 4 puta godišnje održavati redovne sastanke i ulagati zajedničke napore ka što efikasnijem ostvarivanju prava proizvođača fonograma.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend