Lokalne vijesti

Održane sjednice OO i Predsjedništva ŽO HDZ BiH ŽSB

U Kreševu i Kiseljaku održane su zajedničke sjednice Predsjedništva ŽO HDZ-a BiH ŽSB i ministara u Vladi KSB imenovanih na prijedlog HDZ-a BiH s općinskim odborima HDZ-a BiH Kreševo i  Kiseljak.

Uvodnim riječima u Kreševu se nazočnim obratio  predsjednik OO HDZ BiH Kreševo Radoje Vidović i upoznao ih s radom i djelovanjem Općinskog odbora pred lokalne izbore i aktualnim političkim prilikama u Kreševu. Predsjednica ŽO HDZ BiH ŽSB Lidija Bradara u Kreševu je predstavila ”Izbornu strategiju HDZ BiH” za lokalne izbore, s posebnim osvrtom na ŽSB, te prezentirala dosadašnje aktivnosti ŽO HDZ BiH ŽSB kao i aktualna zbivanjima oko rekonstrukcije vlasti na svim razinama. U Kiseljaku je predsjednik OO HDZ BiH Kiseljak Josip Kvasina upoznao Predsjedništvo ŽO HDZ BiH i ministre o radu i djelovanju OO HDZ BiH Kiseljak, te su se analizirale dosadašnje aktivnosti u OO HDZ BiH Kiseljak i ŽO HDZ BiH ŽSB, kao i pripreme za lokalne izbore. U Kiseljaku je predsjednica ŽO HDZ BiH ŽSB Lidija Bradara, kao voditeljica  Izbornog stožera ŽO HDZBiH ŽSB, govorila o utemeljenju odjela i  imenovanju voditelja odjela Izbornog stožera, te njihovim dužnostima i zadaćama u predstojećem periodu.

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend