Održana sjednica Vlade – prihvaćen sporazum sa Sindikatom zdravstva

U Travniku je održana 35. izvanredna sjednica Vlade KSB. Vlada je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike prihvatila Sporazum s Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika u zdravstvu. Na prijedlog Ministarstva financija Vlada KSB je donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve KSB za 2010. godinu, kojom se Zavodu za zdravstveno osiguranje KSB odobravaju sredstva u iznosu od 850.000,00 KM.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Tekuće zalihe KSB za 2010. godinu, kojom se odobrava izdvajanje sredstava u iznosu od 180.000,00 KM, na poziciju „Prijenosi sredstava za povrate pogrešno ili više uplaćenih javnih prihoda iz prethodne godine, u svrhu povrata poreza na dohodak. Nije objavljeno što je Vlada zaključila i kakvu odluku donijela o Prijedlogu odluke o korištenju sredstava s ESCROW računa.