Lokalne vijesti

Održana radionica o suradnji NVO i vladinog sektora

Misija OSCE-a u BiH podržala je organizaciju konzultativne radionice na temu sporazuma o partnerstvu između organizacija civilnog društva i vlade KSB, koja je održana danas u Vitezu.Implementator projekta je Savez NVO LSG Bugojno, a goste je na početku pozdravila, u ime implementatora menadžerica projekta Indira Osmanagić.

Radionica se organizira u okviru projekta „Uspostavljanje institucionalne saradnje – izrada, usvajanje, potpisivanje i primjena sporazuma o suradnji između vlade i organizacija civilnog društva Srednjobosanskog kantona“. Svrha radionice je da predstavi svim zainteresovanim organizacijama civilnog društva KSB koncept sporazuma o partnerstvu i saradnje s kantonalnim vlastima, te osigura njihovo sudjelovanje u izradi nacrta sporazuma. U radionici su sudjelovali predstavnici organizacija civilnog društva iz nekoliko srednjobosanskih općina i Sarajeva, predstavnici lokalnih i kantonalnih vlasti, te predstavnici Kantona Sarajevo koji su govorili o svom iskustvu u primjeni sporazuma o partnerstvu.

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend