Lokalne vijesti

Održana 83. sjednica Vlade KSB

Održana je 83. sjednica Vlade KSB. Vlada je dala suglasnost na Financijski plan Službe za zapošljavanje KSB za 2011.godinu. Ministarstvo prosvjete je predložilo, a Vlada donijela Odluku o unutarnjoj preraspodjeli izdataka tog Ministarstva. Donesena je Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za djecu romske nacionalnosti; odlukom se izdvaja iznos od 9.200,00 KM, a na prijedlog Ministarstva prosvjete. Na prijedlog istog ministarstva, donesena je i Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za socijalno osiguranje učenika; ovom Odlukom izdvaja se iznos od 1.035,60 KM. Vlada KSB je donijela Odluku o određivanju osnovice za plaću za mjesec listopad 2010.godine.

Osnovica za obračun plaće za taj mjesec, za uposlenike u kantonalnim tijelima uprave i sve proračunske korisnike, osim nositelja pravosudnih dužnosti iznosi 459,22 KM, a za nositelje pravosudnih dužnosti iznosi 105,26 KM. Vlada KSB je donijela Odluku o određivanju iznosa naknade toplog obroka za mjesec listopad 2010.godine. Visina naknade toplog obroka za taj mjesec, za sve proračunske korisnike, iznosi 8,00 KM po radnom danu, izuzev nositelja prvosudnih dužnosti. Ministarstvo zdravstva je predložilo, a Vlada KSB je donijela Odluku o izdvajanja sredstava iz Proračuna KSB za 2010.godinu za nabavku cjepiva protiv sezonske gripe. Ovom odlukom izdvaja se iznos od 30.000,00 KM. Ministarstvo prostornog uređenja , obnove i povratka je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2010.godinu, za izradu prostorno-planske dokumentacije na području KSB:
– Općina Gornji Vakuf/Uskoplje 20.000,00 KM za izradu Prostornog plana općine
– Općina Novi Travnik 10.000,00 KM za izradu Prostornog plana općine
– Općina Travnik 10.000,00 KM za izradu Prostornog plana općine
– Općina Kreševo 10.000,00 KM za izradu Prostornog plana općine
Ministarstvo prosvjete je predložilo, a Vlada KSB je donijela Odluku o raspodijeli dijela sredstava planiranih za sport iz Proračuna KSB za 2010.godinu; izdvajaju se sredstva u iznosu od 180.655,00 KM. Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada donijela Odluku o raspodijeli dijela sredstava za kulturu iz Proračuna KSB za 2010.godinu; izdvajaju se sredstva u iznosu od 116.200,00 KM. Vlada SBK je dala slijedeće suglasnosti, a na prijedlog Ministarstva prosvjete:
– Suglasnost Komisiji za javne nabavke za osnovne škole za pokretanje procedure odabira najpovoljnijeg izvođača radova na zamjeni dijela stolarije na OŠ „Guča Gora“, orijentacijska  vrijednost radova iznosi 25.000,00 KM,
– Suglasnost Komisiji za javne nabavke za osnovne škole za pokretanje procedure odabira najpovoljnijeg izvođača radova na sanaciji mokrih čvorova na OŠ „JOZO GADŽIĆ-ĆUPO“, orijentacijska vrijednost radova iznosi 25.000,00 KM,
– Suglasnost Komisiji za javne nabavke za osnovne škole za pokretanje procedure odabira najpovoljnijeg izvođača radova na izgradnji školske sale na OŠ „BERTA KUČERA“ u PŠ „Vinac“, orijentacijska vrijednost radova iznosi 180.000,00 KM.

Previous ArticleNext Article