Održana 53. sjednica Vlade SBK

 

Vlada SBK je dala pozitivno mišljenje na Rezoluciju o uspostavljanju e-uprave, a sve u cilju racionalnosti i efikasnosti državne uprave.

 

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa pozicije „Transfer za poticaje privredi“, odlukom se izdvaja iznos od 5.495,90 KM za sufinansiranje nastupa na „IFATEX“ – Međunarodnom sajmu mode, odjeće, tekstila, kože, obuće i prateće opreme, sajam će se održati 25.-.29.09.2013.godine. Na prijedlog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je dala saglasnost za prolazak trase vodovodne mreže kroz zemljište u vlasništvu škole Osnovne škole „Dubravica“ u Preočici. Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na uvođenje novog softwera kreiranog u cilju korištenja elektronskih IP obrazaca te online pristupa aplikaciji PIMIS (sistem za upravljaje javnim finansijama, u okviru koga je i izrada programa javnih investicija). Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave dala saglasnost na Ugovor o poklonu putničkog motornog vozila zaključenog izmeđz Općinskog suda u Bugojno i Općinskog suda u Jajcu. Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na potpisivanje Sporazuma o sufinansiranju između razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Vlade SBK, projekat se odnosi na sufinansiranje rekonstrukcije onkološkog odjela Bolnice za plućne bolesti i TBC Travnik. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK primila k znanju informaciju o stanju obaveza prema institucijama Visokog školstva za budžetsku 2013.godinu.

(hronika.ba)