Održana 19. sjednica Vlade KSB

Na 19. sjednici Vlada KSB je, na prijedlog Ministastva pravosuđa i uprave, donijela Zaključak o implementaciji presude Ustavnog suda FBiH o Zakonu o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja u FBiH.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada KSB donijela odluke:
– o akontativnoj raspodijeli sredstava namijenjenih za sufinanciranje osnovnih glazbenih škola u 2012.godini; odlukom se izdvaja iznos od 166.666,00 KM za VII. i VIII. mjesec tekuće godine, te
– o izdvajanju sredstava za nabavku opreme u K.Š.C. „Petar Barabrić“ – OŠ, sredstva su donacija Vlade R. Hrvatske; odlukom se izdvaja iznos od 7.639,00 KM. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada KSB dala suglasnot za nabavku besplatnih udžbenika za učenike prvih razreda osnovne škole za devetogodišnje školovanje. Zbog neostvarivanja planiranih prihoda, Vlada KSB je razmatrala radni materijal rebalansa proračuna za tekuću fiskalnu godinu i zaključila da treba izvršiti umanjenje svih pozicija u Proračunu, a da se pri izradi Nacrta zaduže proračunski korisnici da uravnoteže svoje proračunske zahtjeve do nivoa izmjenjenog odnosno umanjenog Proračuna u skladu s očekivanim prihodima do kraja godine. Vlada KSB će o stanju Proračuna upoznati predstavnike Sindikata, od kojih se očekuje razumijevanje za planirane aktivnosti Vlade u izradi Rebalansa Proračuna KSB za tekuću godinu.