Lokalne vijesti

Održan nastavak 10. sjednice Vlade KSB

U drugom nastavku 10. sjednice, Vlada KSB je dala suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama o unutrašnjoj organizaciji Ureda premijera Kantona. Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada usvojila predložene zaključke o načinu provođenja Odluke o listi esencijalne liste lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obveznog zdravstvenog osiguranja u FBiH.

Služba za zajedničke poslove ograna uprave je predložila, a Vlada je prihvatila informaciju vezanu za rješenje smještaja Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-povijesnog naslijeđa, te Odjela inspekcije sa sjedištem u Bugojnu. Ministarstvo financija je predložilo, a Vlada KSB donijela odluke o određivanju osnovice za plaću: – Odluka o određivanju osnovice za plaću za mjesec veljaču i ožujak 2012. godine za uposlenike u kantonalnim tijelima državne službe, iznosi 250 KM, osnovica za obračun plaće za veljaču i ožujak 2012. godine za nositelje pravosudnih dužnosti iznosi 105,26 KM i Odluku o određivanju akontativne osnovice za plaću za veljaču 2012.godine, akontativna osnovica za obračun plaće za veljaču 2012. godine, za zaposlenike u osnovnom i srednjem obrazovanju iznosi 250 KM, akontativni iznos osnovne plaće utvrđuje se množenjem osnovice iz člana I. ove Odluke s koeficijentima utvrđenim odlukama Vlade KSB. Ministarstvo prosvjete je predložilo, a Vlada donijela Odluku o raspodijeli dijela sredstava za sport – kotizacija klubovima za proljetni dio sezone 2011/2012.godinu u iznosu od 73.820,00 KM. Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada je podržala zaključke koje je u ime Pregovaračkog tima Vlade prihvatio ministar prosvjete KSB i Pregovaračkog tima sindikata za osnovno obrazovanje, također je Vlada prihvatila Zaključke koji su potpisani između Pregovaračkog tima Vlade KSB i Pregovaračkog tima sindikata srednjeg obrazovanja.

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend