Sport

Održan 5. Međunarodni seminar “Uloga sporta u očuvanju zdravlja”

U  organizaciji Sportskog saveza SBK/KSB,Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB i Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku, uz pokroviteljstvom Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB, i subpokroviteljstvo Ministarstva zdravstva i socijalne politike SBK/KSB i Ministarstva civilnih poslova BIH organizovan je V. međunarodni seminar „ Uloga sporta u očuvanju zdravlja „ na Vlašiću, od 18. do 21. oktobra 2012. godine.

Uspješnost organizacije Seminara potvrđuje činjenica da su se svi pozvani predavačai odazvali pozivu, kao što su: prof. dr. sci. Stjepan Heimer( R Hrvatska ), prof. dr. Izet Rađo ( BiH)  prof. dr. Stipe Blažević ( R Hrvatska ), prof. dr. Branimir Mikić i mnogi drugi koji su svojim učešćem na V.  međunarodnom seminaru „ Uloga sporta u očuvanju zdravlja „ potvrdili da ovaj seminar ima sve referense i da je jedan od kvalitetnijih na prostoru naše države, a i šire. Potvrdu da Seminar preuzima središnu ulogu na prostoru Bosne i Hercegovine u edukaciji profesora i nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja, kao i sportskih i zdravstvenih radnika je da su na Seminaru bili dekani sedam Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja u Bosni i Hercegovini, kao i dekanica Fakulteta zdravstveneih studija prof.dr. Dijana Avdić. Na ovaj način V. međunarodni seminar „ Uloga sporta u očuvanju zdravlaj „ je instucioniziran što pred organizatore stavlja još veću obavezu u narednim godinama posebno kod odabira tema i kao i povećanje broja radionica, te uvođenje poster prezentacija na Seminaru. V. međunarodni seminar „ Uloga sporta u očuvanju zdravlja „  bio je obavezujući za nastavnike i profesore tjelesnog i zdravstvenog odgoja sa SBK/KSB, koji su i ove godine bez obzira na akt resornog ministra Joze Jurine, nisu uzeli u značajnijem broju učešće u radu Seminara.  Želja Organizaionog odbora V. međunarodnog seminara „ Uloga sporta u očuvanju zdravlja „ je da svi profesori i nastavnici uzmu aktivno učešće u radu Seminara organizovanjem radionica u kojima bi nosioci aktivnosti bili profesori i nastavnici sa SBK/KSB gdje bi imali mogućnosti da razmjene svoja iskustva, a ujedno i da daju prijedloge za rješavanje problematike u organizaciji nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja na SBK/KSB obzirom da rade u izuzetno teškim uslovima. U radu Seminara pored profesora i nastavnika tjelesnog odgoja učešće u radu Seminara uzele su polaznice projekta „ Edukacija žena za menadžere i instruktore sportsko-rekreativnih aktivnosti „ koje organizuju Sportski savez SBK/KSB i Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku, a koji je u cjelosti finansiran od Ambasade američkih država u Sarajevu. Sportskom savezu SBK/KSB, Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB i Edukacijskom fakultet Univerziteta u Travniku, nakon završenog V. međunarodnog seminara „ Uloga sporta u očuvanju zdravlja „ ostaje  da svojim stalnim djelovanjem pronađe načina u  poboljšanju zdravlja kroz tjelesne aktivnosti, a i što boljoj organizovanosti svih onih koji su u direktnom kontaktu sa sportistima i sportskim rekreativcima, poboljšanju uslova u sportskim dvoranama, uključivanjem urbanista na poboljšanju uslova u gradskim sredinama za obavljanje tjelesne aktivnosi ( izgradnjom pješačkih i biciklističkih staza, otvorenih sportskih terena ), poboljšanje uslova za zdravstvenu zaštitu sportista i sportskih rekreativaca, formiranjem ambulanti sportske medicine, uređenje pravne regulative i pokretanje školskih i međuškolskih takmičenja na svim nivoima vlasti u BIH, kao i provođenju zaključaka naučnog odbora V. međunarodnog seminara „ Uloga sporta u očuvanju zdravlja na čijem se čelu nalazi prof.dr. Izet Rađo i koji je pred organizatore stavio još veću obavezu.

 

(Organizacioni odbor V. međunarodnog seminara „Uloga sporta u očuvanju zdravlja„)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend