Lokalne vijesti

Odgođena sjednica Vlade KSB

Sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna, koja je trebala biti održana u petak, 5. 3. 2021. godine, u 9 sati, odgođena je za ponedjeljak 8. 3. 2021. godine, s početkom u 9 sati, zbog neodgodivih obveza članova Vlade KSB.

Inače, Dnevnim redom 75. sjednice predviđeno je razmatranje ukupno 16 točaka.

1. Zapisnik sa 74. sjednice Vlade KSB – tajnik Vlade
2.Godišnji izvještaj interne revizije za 2020. godinu – Ministarstvo financija
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti školama za zaključivanje ugovora o djelu za školsku 2020./21.godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
4.Informacija o raspodjeli sredstava Proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2020. godinu za saniranje posljedica pandemije COVID 19 – Ministarstvo financija
5.Suglasnost za zaključivanje aneksa na Ugovor o zakupu poslovnih prostorija – ŠGD “Šume Središnje Bosne/Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf
6.Suglasnost za nabavku Ploter printera A0 formata – Kantonalni zavod za prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
7.Suglasnost za prijem namještenika u Općinskom sudu u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
8.Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za poslove nadzora građevinskih radova na izgradnji zgrada PS Kreševo i PS Donji Vakuf – Ministarstvo unutarnjih poslova
9.Suglasnost za uvećanje plaće za obavljanje poslova drugog radnog mjesta u Općinskom sudu u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
10. Suglasnost na Plan javnih nabavki Službe za zajedničke poslove za 2021. godinu – Služba za zajedničke poslove
11.Suglasnost na Plan javnih nabavki Kantonalnog arhiva za 2021. godinu – Kantonalni arhiv
12. Suglasnost na Plan javnih nabavki Kantonalne uprave za civilnu zaštitu za 2021. godinu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
13.Suglasnost na Godišnji plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u 2021. godini- Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
14.Izvještaji načelnika općina o utrošku doniranih sredstava iz oblasti civilne zaštite – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
a) Izvještaj načelnika općine Kiseljak
b) Izvještaj načelnika općine Vitez
c) Izvještaj načelnika općine Gornji Vakuf- Uskoplje
15.Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu ožujku 2021. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo pravosuđa i uprave
b) Ministarstvo unutarnjih poslova
c) Ministarstvo gospodarstva
16. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu ožujku 2021. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
b) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
c) Ministarstvo gospodarstva
d) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
e) Ministarstvo unutarnjih poslova

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend