Vijesti iz BiH

Odbačena apelacija FTV-a

Ustavni sud BiH odbacio je danas kao neosnovanu apelaciju Radio-televizije Federacije BiH koja se odnosi na neplaćanje rtv pretplate, utvrdivši da nema povrede Ustava BiH i Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Šef ureda predsjednika Ustavnog suda BiH Nedim Ademović izjavio je Srni da je Federalna televizija smatrala da se putem sudova mogu naplaćivati računi za rtv pretplatu.

“Takvi računi se ne mogu smatrati izvršnim ispravama i mora se ići klasičnim putem, odnosno na nadležne sudove, pa tek nakon presuda ići u izvršni postupak, odnosno naplatu rtv pretplate”, pojasnio je Ademović. Ustavni sud BiH riješio je dva zahtjeva za donošenje privremene mjere, kao i 133 pojedinačne apelacije. U više meritornih odluka Ustavni sud BiH utvrdio je povredu prava na pravično suđenje zbog nerazumne dužine trajanja postupka pred sudovima i upravnim organima. (Srna)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend