Sport

Od 22. do 26. 8. 2016. u Travniku „Internacionalna otvoreno zabavna škola nogometa za djevojčice“

U prostorijama Sportskog saveza SBK/KSB održana je press-konferencija povodom organizacije „Internacionalne otvoreno zabavne škole nogometa za djevojčice“, koju ove godine Sportski savez SBK/KSB organizuje zajedno sa Zavodom za javno zdravstvo SBK/KSB, projektom OFFS Republike Hrvatske i Centrom za edukaciju mladih Travnik.

 

U ime Sportskog saveza SBK/KSB prisutnima se obratio predsjednik Mirsad Ibrišimbegović i istaknuo da je ovo jedan od najznačajnijih projekata Saveza, koji doprinosi unapređenju zdravlja, promociji tjelesne aktivnosti. Predsjednik Sportskog saveza SBK/KSB rekao je da će ove godine u realizaciji projekta svoj doprinos dati Jednica za specijalne namjene MUP-a SBK/KSB i Teritorijalna vatrogasna jedinica Travnik koje će se djevojčicama predstaviti kroz praktične vježbe tokom trajanja projekta i imati dvosatno druženje sa njima. Također, u realizaciji projekta svoj doprinos dat će i Zavičajni muzej Travnik, koji će djevojčice iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja upoznati sa kulturno-historijskim znamenitostima Travnika. Dževad Dedić, lider IOFFS istaknuo je da je ovaj projekat ima tradiciju i da je pridonio formiranju novih sportskih ženskih klubova iz različitih grana sporta kao i povećan broj uključenosti djevojčica u Klubove.

U ime Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB obratila se mr.sci. Amra Mehmedbegović-Živanović ističući činjenicu da Zavod učestvuje od samog početka u radu Škole sa stanicom „Mala škola pravilne ishrane”, gdje je osnovni cilj edukacija djevojčica o principima zdrave ishrane i važnosti tjelesne aktivnosti kao temelja dobrog zdravlja, pravilnog razvoja i rasta. U okviru projekta vrše se i anketiranja djevojčica o navikama tjelesne aktivnosti i ishrane, te antroprometrijska mjerenja odnosno vrše se utvrđivanja stanja uhranjenosti i udjela tjelesne masnoće kod učesnica. Poražavajuća činjenica je da je kroz istraživanja utvrđeno da se jako mali broj djece bavi redovnom tjelesnom aktivnošću i da ona opada sa brojem godina. Sa stanovišta struke, uzrast djevojčica koje učestvuju u ovome projektu idealan je za sticanje pravilnih životnih stavova i usvajanja zdravih navika koje će u budućnosti pridonijeti dobrom zdravlju.

Matea Paklarčić, uposlenica Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB i magistar iz oblasti nutricionizma istaknula je da je ishrana tokom trajanja projekta prilagođena energetski nutritivno uzrastu djevojčica učesnica projekta.

Amela Mrakić iz Centra za edukaciju mladih Travnik izrazila je zadovoljstvo zbog učešća u projektu i istaknula da će kroz radionice koje za cilj imaju zaštitu i kreiranja zdravog i sigurnog okruženja za mlade ljude u bosanskohercegovačkom društvu doprinjeti sprečavanju negativnih navika kao i povećanju borbe protiv svih poroka koji zaustavljaju u razvoju mladog čovjeka. Centar za edukaciju mladih Travnik u sklopu „Internacionalne otvoreno zabavne škole nogometa za djevojčice“ realizovat će slijedeće radionice “Zdravi životni stilovi”, “Team building” i „Trening komunikacije„.

Sekretar Sportskog saveza Amela Lolić istaknula je i dobru saradnju sa Ministarstvom odbarne BiH i komandnim kadrom Garnizona Travnik koji je i ove godine ustupilo sportske terene za realizaciju projekta koji će realizovati od 22. do 26. avgusta 2016. godine i na podršci Vlade SBK/KSB, Federalnog ministarstva kulture i sporta, Općina Travnik, Gornji Vakuf/Uskoplje i Donji Vakuf i sponzorima koji podražavaju projekat i time doprinose promociji zdravih stilova života.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend