Vijesti iz BiH

Od 2014. do 2020. godine EU izdvojila 530 milijuna eura za projekte u BiH

Europska unija izdvojila je oko 530 milijuna eura za Bosnu i Hercegovinu u periodu od 2014. do 2020. godine, što je čini vodećim donatorom u zemlji, rečeno je na Godišnjem sastanku pregleda planiranja i implementacije financijske podrške koju EU pruža BiH.

Sastanak je okupio je predstavnike svih razina vlasti u Bosni i Hercegovini, Europske unije i država članica EU, te civilnog društva u ulozi posmatrača.

U fokusu rasprave bili su rezultati postignuti u oblastima u kojima EU pruža pomoć poput demokracije i upravljanja, vladavine prava i temeljnih prava, konkurentnosti, inovacija i poljoprivrede, ruralnog razvoja, okoliša, energije i transporta, te obrazovanja, zapošljavanja i socijalne politike.

Razgovor je, također, bio usmjeren na to kako buduće financiranje može najbolje pomoći BiH da ispuni reformske prioritete postavljene u Mišljenju Europske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU, priopćeno je iz Delegacije EU u BiH.

U pripremi novog financijskog paketa za period od 2021. do 2027. godine predstavnici EU ponovno su naglasili da je neophodno da vlasti u BiH nađu adekvatna interna rješenja kako bi se ubrzala provedba programa, poboljšala učinkovitost i osigurala vidljivost postignutih rezultata u korist bh. građana.

Organizacije civilnog društva u BiH pozvane su da se više uključe u sve faze ciklusa politika od planiranja, programiranja i provedbe do praćenja rezultata u sektorima u kojima se pruža pomoć Europske unije.

(avaz.ba)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend