Od 2012. godine novi izgled novčanica KM

U BiH će 2012. godine biti puštene u opticaj nove novčanice u apoenima od 10 KM, 20 KM, 50 KM i 100 KM, priopćeno je iz Centralne banke BiH. Iz ove monetarne institucije navedeno je da nije utvrđeno povlačenje starih izdanja KM, tako da ne postoje ni rokovi za njihovo povlačenje. Novim novčanicama, koje će imati manje promjene dizajna, bit će unaprijeđena kvaliteta papira, kao i zaštitni elementi koji su predviđeni za lakše prepoznavanje široj javnosti i aparatsku provjeru. Centralna banka BiH raspisat će međunarodni pozivni natječaj za izradu navedenih novčanica, a troškovi izrade, koje će platiti ova monetarna institucija, bit će poznati nakon završetka cijelog procesa.

Centralna banka BiH izrađuje novčanice s ciljem pokrivanja potreba za opticajem i održavanjem kvalitete novca u opticaju. Predsjedništvo BiH odobrilo je izmjene dizajna novčanice u apoenima od 10 KM, 20 KM, 50 KM i 100 KM.