Obvezan popis zaliha cigareta

Porezni obveznici i druge osobe koje se bave prometom cigareta dužni su popisati zalihe cigareta na dan 1. siječnja 2011. godine i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru Uprave za neizravno oporezivanje do 10. siječnja. Iz Uprave podsjećaju da su svi oni koji se bave prometom cigareta dužni na zatečene zalihe cigareta utvrđene u popisnim listama obračunati akcizu prema novoj Odluci o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete, te do 10. siječnja 2011. godine uplatiti razliku između novo-obračunate i već ranije uplaćene akcize na Jedinstveni račun Uprave.

Duhanske prerađevine za koje je plaćena razlika akcize mogu se prodavati do isteka zaliha po novim maloprodajnim cijenama, koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta. Popisna lista za cigarete zatečene na zalihama na dan 1. siječnja 2011. g. nalazi se na web stranici Uprave za neizravno oporezivanje.