Sport

Objavljen Javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za “Izbor najboljeg sportaša KSB za 2020. godinu”

Na osnovu članka 2. Pravila za izbor spotaša i sportske ekipe Kantona Središnja Bosna, a u cilju što transparetnijeg izbora najboljih sportaša, sportskih ekipa i posebnih priznanja Sportskog saveza Kantona Središnja Bosna, Sportski savez Kantona Središnja Bosna objavljuje

JAVNI POZIV za dostavu prijedloga kandidata za “Izbor najboljeg sportaša Kantona za 2020. godinu”

Čl. 1.

Objavljuje se Javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za  “Izbor najboljeg sportaša Kantona za 2020. godinu” iz Kantona Središnja Bosna za ostvarene rezultate u 2020. godinu.

Čl. 2.

Za nominaciju za  “Izbor najboljeg sportiste Kantona za 2020. godinu” trebaju biti ispunjeni slijedeći uvjeti:

 1. da su sportaši članovi kluba s područja KSB;
 2. u kategorijama najuspješniji sportaš, sportašica, sportaš i sportašica iz ekipnih sportova da imaju navršenih 16 godina;
 3. da su sportski klubovi i ekipe upisane u Registar sportskih klubova MInistarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta;
 4. sportaši, sportski klubovi i ekipe s područja Općine Kiseljak moraju imati status članice granskog saveza s područja KSB, a isti mora biti član Sportskog saveza KSB.

Čl. 3.

Nominacije za “Izbor najboljeg sportaša Kantona za 2020. godinu” dostavljaju se za sljedeće kategorije:

 • najuspješniji sportaš,
 • najuspješnija sportašica,
 • najuspješniji sportaš iz ekipnih sportova,
 • najuspješnija sportašica iz ekipnih sportova,
 • najuspješniji sportaš u kategoriji juniora,
 • najuspješniji sportaš u kategoriji juniora iz ekipnih sportova,
 • najuspješnija sportašica u kategoriji juniorki,
 • najuspješnija sportašica u kategoriji juniorki iz ekipnih sportova,
 • najuspješniji sportaš u kategoriji kadeta,
 • najuspješniji sportaš u kategoriji kadeta iz ekipnih sportova,
 • najuspješnija sportašica u kategoriji kadetkinja,
 • najuspješnija sportašica u kategoriji kadetkinja iz ekipnih sportova,
 • najuspješniji sportaš u kategoriji sportaša/ica s tjelesnim oštećenjem,
 • najuspješniji trener,
 • najuspješniji trener iz ekipnih sportova,
 • najuspješnija ekipa u muškoj konkurenciji,
 • najuspješnija ekipa u ženskoj konkurenciji,
 • najuspješnija juniorska ekipa u muškoj konkurenciji,
 • najuspješnija juniorska ekipa u ženskoj konkurenciji,
 • najuspješnija kadetska ekipa u muškoj konkurenciji,
 • najsupješnija kadetska ekipa u ženskoj konkurenciji,
 • najuspješnija ekipa u kategoriji sportaša s tjelesnim oštećenjem.

Izbor u navedenim kategorijama vršit će se sukladno Pravilima za izbor sportaša i sportske ekipe KSB koji je sastavni dio Javnog poziva.

Čl. 4.

Nominacije za posebna priznanja Sportskog saveza KSB dostavljaju se za sljedeća priznanja:

 1. Nagrada za životno djelo,
 2. Zlatna plaketa Sportskog saveza KSB,
 3. Srebrena plaketa Sportskog saveza KSB,
 4. Brončana plaketa Sportskog saveza KSB,
 5. Priznanje „Sportski radnik godine“,
 6. Nagrada  „Sportski novinar godine“,
 7. Posebna priznanja sportašima i organizacijama.

Priznanja Sportskog saveza KSB dodijelit će se sukladno Pravilniku o nagradama i priznanjima koji je sastvni dio Javnog poziva.

Čl. 5.

Nagrada za životno djelo u oblasti sporta dodjeljuje se osobama koje su neprekidno u toku najmanje 40 godina svoje kontinuirane aktivnosti u oblasti sporta imala izuzetno zapažene rezultate i doprinijeli razvoju sporta i unaprjeđenja sporta u sljedećim područjima:

 • Znanstveno-istraživački rad u oblasti sporta,
 • Publicistički rad u oblasti sporta,
 • Organizacijski i sistematski doprinos u oblasti sporta,
 • Projektiranje i izgradnja sportske infrastrukture,
 • Vrhunsko međunarodno dostignuće.

Čl. 6.

Plaketa Sportskog saveza KSB dodjeljuje se osobama koje su kontinuirano djelovale u oblasti sporta i  imale izuzetno zapažene rezultate i doprinijeli razvoju sporta i unaprjeđenja sporta, afirmirali Kanton i državu Bosnu i Hercegovin, a dodjelju se kako slijedi:

 • Zlatna plaketa Sportskog saveza KSB dodjeljuje se za aktivan rad preko 30 godina;
 • Srebrena plaketa Sportskog saveza KSB dodjeljuje se za aktivan rad preko 25 godina;
 • Brončana plaketa Sportskog saveza KSB dodjeljuje se za aktivan rad preko 20 godina.

Čl. 7.

Priznanje “Sportski radnik godine” dodjeljuje se sportskom radniku koji tijekom kalendarske godine ostvari izvanredne rezultate u omasovljenju organizacija, njenom uspješnom rukovođenju i razvoju, sudjeluje u ostvarivanju visokih sportskih rezultata, popularizaciji sporta uopće kao i dugogodišnji uspješni rad u organizacijama sporta.

Čl. 8.

Priznanje “Sportski novinar godine“ dodjeljuje se sportskom novinaru za rad u sportskom novinarstvu, za objektivno i blagovremeno praćenje sportskih događaja na prostoru KSB.

Čl. 9.

Prijava na Javni poziv treba obvezno sadržavati slijedeće dokumente:

 1. Prijavu za Javni poziv na obrascu br. 1. nominacije za “Izbor najboljeg sportaša Kantona za 2020. godinu” ili obrascu br. 2. nominacije za nagrade i priznanja Sportskog saveza KSB koji su sastavni dio Javnog poziva;
 2. Kraći životopis nominiranog kandidata, kluba i ekipe;
 3. Potvrdu krovnog granskog saveza o nastupu za reprezentativne selekcije BiH;
 4. Rodni list ili potvrda iz CIPS-a za nominacije u kategorijama najuspješniji sportaš, sportašica, sportaš i sportašica iz ekipnih sportova;
 5. Zapisnik s natjecanja u pojedinačnim sportovima gdje je vidno da je sudjelovalo minimalno osam (8) natjecatelja;
 6. Ovjerene kopije diploma;
 7. Sportski klubovi i ekipe ovjerenu konačnu tablicu za natjecateljsku sezonu 2019./2020. i ovjerenu tablicu za polusezonu 2020./2021. od granskog saveza;
 8. Dokaz o kontinuiranom radu (nagrada za životno djelo, plakete Sportskog saveza KSB);
 9. CD s fotografijama i životopisom nominiranih.

Čl. 10.

Prijave sa svim traženim dokumentima u zatvorenoj kuverti dostaviti preporučeno poštom,  s naznakom za Ocjenjivački sud/Žiri „Izbora najboljeg sportaša Kantona za 2020. godinu„ ili za  “Komisiju za nagrade i priznanja Sportskog saveza KSB” na adresu :

Sportski savez SBK/KSB

Erika Brandisa bb

72270 Travnik

(na poleđini kuverte navesti ime i prezime podnositelja, točnu adresu i kontakt telefon)

Javni poziv otvoren je do 20. siječnja 2021. godine

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

P R E D S J E D N I K

Mirsad Ibrišimbegović, dipl. inž. arh.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend