Vijesti iz BiH

Obilježavanje godišnjice zločina nad logorašima u logoru Omarska

U krugu poslovnog kompleksa ARCELOR MITTAL, bivšeg logora Omarska u Prijedoru, sutra (subota), s početkom u 10.00 sati, bit će obilježena 24. godišnjica zločina nad logorašima, počinjenim u ovom logoru 1992. godine.

Koncentracioni logor Omarska bio je logor za zatvaranje, mučenje, silovanje i ubijanje bošnjačkog i hrvatskog stanovništva s područja općine Prijedor. Kroz logor je od maja 1992. godine prošlo više od 8000 osoba. Logoraši su u krajnje nečovječnim uslovima svo vrijeme bili izloženi torturi, fizičkom mučenju, psihičkom maltretiranju, silovanjima i raznim oblicima seksualnog zlostavljanja, te ubistvima. U logoru je ubijeno oko 700 logoraša, a na desetine žena je bilo izloženo sistematskom izrabljivanju i silovanjima.

Za zločine počinjene u logoru Omarska pred Haškim tribunalom i Sudom Bosne i Hercegovine pravosnažno su osuđeni: Duško Knežević na 31 godinu zatvora, Željko Mejakić na 21 godinu, Mlađo Radić na 20, Miroslav Kvočka na 7, Momčilo Gruban na 7, Milojica Kos na 6 i Dragoljub Prcać na 5 godina zatvora.

(Savez logoraša u Bosni i Hercegovini)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend