Lokalne vijesti

Obavijest o upisu studenata na Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru – centar u Vitezu

Ekonomski fakultet Sveučilišta u MOSTARU, u akademskoj 2012/2013. godini, upisuje novu generaciju polaznika prvog ciklusa stručnih preddiplomskih studija poslovne ekonomije u svome centru u VITEZU, koji završetkom trogodišnjeg stručnog studija stječu zvanje bachelora struke, s mogućnošću nastavka školovanja na II ciklusu dvogodišnjeg diplomskog studija za zvanje magistra poslovne ekonomije.

S M J E R:

 

– MENADŽMENT
– RAČUNOVODSTVO i FINANCIJE
– MARKETING
– INFORMATIKA

Naknada za trogodišnji stručni studij iznosi 1.500,00 km, za jednu akademsku godinu, a za diplomski studij 1.900,00 KM, plus troškovi upisnine koji iznose 100,00 KM. Prijave se primaju u referadi Ekonomskog fakulteta u Vitezu od 15.6. do 1.9. 2012. godine. Za upis je potrebno dostaviti:

– original svjedodžbe srednje škole,
– izvadak iz matične knjige rođenih /da nije stariji od 6 mj./,
– 2 fotografije za index format 4×6,
– Indeks i upisni materijal, / kupiti u referadi, plaća se 3o,oo KM./

Sve informacije o upisu možete dobiti na telefon broj: 030/711-96O, u vremenu od 9,00 do 14,00 i od 16,00 do 19,00 sati.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend