Lokalne vijesti

Obavijest o provodjenju javne rasprave

 

Ovim putem obavještavamo  građane, a posebno etažne vlasnike stanova na području općine Vitez, da je Sabor Kantona Središnja Bosna Travnik na sjednici od 26.06.2012.godine utvrdio NACRT zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama.

Uz navedeni Nacrt Sabor je usvojio i  Zaključak o obvezi  provođenja javne rasprave u roku od 90 dana od dana utvrđivanja Nacrta. Kako bi se zainteresirani građani i svi drugi subjekti upoznali s predmetnim Nacrtom  zakona, Služba za opću upravu je isti objavila na Općinskoj web stranici i u Centru za pružanje usluga građanima u zgradi općine Vitez, a isti akt se može naći na web stranici Ministarstva prostornog uređenja,obnove i povratka. Mišljenje, primjedbe, prijedloge i sugestije na navedeni Nacrt zakona relevantni subjekti mogu dostaviti Ministarstvu prostornog uređenja, obnove i povratka Travnik ili Općinskoj službi za opću upravu Vitez u navedenom roku, koja će objediniti sve primjedbe i proslijediti nadležnom Kantonalnom Ministarstvu na dalje postupanje. Za sva dodatna pitanja i nejasnoće koje se pojave vezano za ovaj materijal na raspolaganju stoji Služba za opću upravu općine VITEZ.(broj tel:718-221.)

 

(POMOĆNICA NAČELNIKA Enisa Žiško)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend