Lokalne vijesti

Novi Travnik:„Darivanje i  transplantacija organa, što je to?“

Članovi Udruženja Udruge dijaliziranih i transplantiranih organa upriličit će istureni štand na gradskom trgu u Novom Travniku u subotu 21.05.2022 godine u vremenu od 10,00 do 13,00 sati na kojem će dijeliti promidžbeno-edukativne materijale vezano za temu donacije i transplantacije organa, razgovarat će sa građanima o ovoj temi a svima koji budu željeli omogućit će i potpisivanje donorske kartice.

Svijest kod građana u našoj zemlji o darivanju organa i transplantaciji, još uvije nije na zadovoljavajućoj razini te su ovakvi događaji jako važni kako bi zajedno sa posjetiteljima štanda, medijima i ostalim, razbili tabue i predrasude koje su sigurno prisutne u našem društvu.

Bez donacije organa-nema transplantacije, što znači da nema niti spašavanja ljudskih života.

Na tome svi zajedno moramo raditi kako bi promijenili sadašnju jako lošu situaciju kada je ova tema u pitanju.

Velika zahvala općinskim vlastima a posebno načelniku Stjepanu Duji koji su nam omogućili ovu humanu akciju vrijednu svake pažnje.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend