Lokalne vijesti

Novi Travnik: Komunalno će sa stubova uklanjati plakate, smrtovnice, obavijesti…

Na području grada postavljene su oglasne ploče za postavljanje plakata, oglasa, osmrtnica/smrtovnica i dr. objava, ali je i dalje učestalo korištenja rasvjetnih stubova za postavljanje raznih obavijesti, poruka, osmrtnica/smrtovnica itd., navedeno je na službenoj stranici Općine Novi Travnik.

 

Zbog navedenog obavještavaju građane općine Novi Travnik da je Odlukom o komunalnom redu Općine Novi Travnik zabranjeno postavljanje plakata, oglasa i sličnih objava izvan dozvoljenih mjesta kao i ispisivanje poruka bilo kog sadržaja, a naročito: na sakralnim objektima, fasadama, stalnim ogradama, potpornim zidovima, drveću, rasvjetnim stubovima, energetskim i drugim postrojenjima i sličnim objektima, kao i na pločnicima bez odobrenja.

Svako buduće oglašavanje izvan dozvoljenih mjesta uklonit će komunalno poduzeće o trošku fizičkog ili pravnog lica koje ih je postavilo, s tim da takve radnje predstavljaju prekršaj za koji je predviđena novčana kazna, a prekršajni postupak pokreće komunalni inspektor.

(centralna.ba)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend