Vijesti iz BiH

Nova naredba: U Sarajevu proglašene oštrije mjere

Krizni stožer Ministarstva zdravstva SŽ objavio je nove naredbe, preporuke i mjere koje stupaju na snagu 25. veljače 2021. godine.

  Zabranjuje se organizacija svih javnih okupljanja u grupama većim od 30 osoba; Zabranjuje se organizacija za sva privatna okupljanja u grupama većim od 10 osoba (svadbe, rođendani, proslave i drugi obiteljski skupovi slične prirode); Zabranjuje se organizacija glazbe uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće; Naređuje se obvezno propisno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sustava, u zatvorenom i otvorenom prostoru (prekrivena usta, nos i brada) osim za: – djecu mlađu od sedam godina života – učenike osnovnih škola od 1. do 5. razreda tijekom obavljanja nastave u učionicama – osobe s invaliditetom i djecu sa smetnjama u razvoju i – osobe koja obavljaju fizičku sportsku i rekreativnu aktivnost u okviru sportskih objekata; Naređuje se obvezno propisno pridržavanje zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra u zatvorenom i otvorenom prostoru; Naređuje se svim osobama da se, uz propisno nošenje zaštitnih maski i održavanja fizičkog rastojanja u zatvorenom i otvorenom prostoru, pridržavaju i svih uputa Kriznog stožera Ministarstva zdravstva SŽ.

Naređuje se da sve pravne osobe, poduzetnici i fizičke osobe koja su u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima zaštićeni maskom, da obvezno provode mjere dezinfekcije, osiguraju maske građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih, da se pridržavaju uputa Kriznog stožera Ministarstva zdravstva SŽ za organiziranje rada u ovisnosti od djelatnosti koju obavljaju; Naređuje se organizacija radnog vremena u razdoblju od 05:00 do 22:00 sati: – svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće bez obzira posluju li samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske crpki stanice, objekti za smještaj i dr.), – priređivačima igara na sreću (kladionice, automat klubovi, kazina, i dr.). – svim tržnim centrima uz obvezno prisustvo covid redara u okviru radnog vremena; Naređuje se subjektima koji obavljaju registriranu djelatnost da uvjete za obavljanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane Kriznog stožera Ministarstva zdravstva SŽ za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti, na radnom mjestu;

Naređuje se organiziranje natjecateljske aktivnosti sportskih organizacija i sportista isključivo bez prisustva publike, uz poštivanje svih epidemioloških mjera koje je propisao Krizni stožer Ministarstva zdravstva SŽ; Naređuje se subjektima koji pružaju usluge iz oblasti ugostiteljstva, umjetnosti i zabave (kina, pozorišta, muzeji i si.) da: – organiziraju svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera s posebnom pažnjom na ograničenje broja osoba u objektu u ovisnosti od površine prostora i uz obvezno poštovanje propisane fizičke distance, – na ulazu u objekt da postave obavještenje o ukupnom broju osoba koja mogu boraviti u objektu, u odnosu na njegovu površinu, računajući daje za svaku osobu potrebno 7m2.

Naređuje se svim subjektima koji obavljaju registriranu djelatnost da vrše svakodnevnu dezinfekciju i pojačanu higijenu svojih poslovnih prostorija, te da dezinfekciju i pojačanu higijenu mogu i samostalno obavljati. Naređuje se se svim organima uprave, organima jedinica lokalne samouprave i ostalim subjektima koji vrše javna ovlasti da organiziraju svoj rad s građanima na sljedeći način: – na ulazu u službene prostorije ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa, – održavati rastojanje u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra, uz blagovremeno poduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene, – omogućiti rad šalter sale i matične službe u jedinicama lokalne samouprave uz osiguranje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku;

Naređuje se svim pravnim subjektima kao i županijskim organima uprave, organima jedinica lokalne samouprave i ostalim subjektima koji vrše javne ovlasti da mogu organizirati rad od kuće za radnike za poslove za koje je to moguće; Dozvoljena su okupljanja na pokopima do najviše 25 osoba, uz zabranu da se sućut ožalošćenim izražava bliskim kontaktom.

Naređuje se upravama groblja obvezno nadziranje pridržavanja epidemijskih mjera propisanih za okupljanja na pokopima i izražavanja sućuti ožalošćenim; 

Naređuje se svim školama stranih jezika da svoju djelatnost obavljaju uz strogo pridržavanje propisanih epidemioloških mjera; Naređuje se svim auto školama da teorijski dio mogu održavati samo online ili na drugi način za održavanj kontakata na daljinu, da satovi vožnje mogu trajati najviše 45 minuta uz obvezno mjerenje tjelesne temperature prije ulaska u automobil, da pauza između dva kandidata mora biti minimalno 10 minuta za prozračivanje i dezinfekciju automobile, te da se mora voditi evidencija svih polaznika na satovima vožnje;

Naređuje se upraviteljima zgrada, poslodavacima i predstavnicima javnih ustanova redovito dezinficiranje svih zajedničkih površina (rukohvati, liftovi, radne površine, sanitarni čvorovi, i slično); Preporuka je da se vjerski obredi kad god je to moguće prenose putem radio, tv programa ili na drugi način koji će omogućiti vjernicima da nazoče vjerskom obredu bez dolaska u vjerske objekte.

Naređuje se organizatorima okupljanja da osiguraju da se prostori u kojima se okupljanja održavaju redovito provjetravaju, da na okupljanju ne bude prisutno više osoba od dopuštenog broja i da se svi prisutni pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Zavoda za javno zdravstvo.

Naređuje se svim poslodavcima da zabrane dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah, da smanje fizički kontakt između zaposlenika kad god je to moguće, da uvedu rad od kuće, kad je to moguće s obzirom na narav posla, da uvedu klizno radno vrijeme gdje je to moguće, da organiziraju rad u smjenama, odnosno skupinama, gdje je to moguće, da smanje broj fizičkih sastanaka na najmanju moguću mjeru, da redovito provjetravaju prostore u kojima radnici borave i zadržavaju se. Nadzor nad provođenjem ove Naredbe provodi MUP SŽ Županijska uprava za inspekcijske poslove putem nadležnih inspektora. Jedinice lokalne samouprave dužne su da svoje akte usuglase sa ovom Naredbom, a u slučaju pogoršane epidemiološke situacije na svojoj teritoriji donesu restriktivnije mjere u odnosu na mjere utvrđene ovom Naredbom i o tome obavijeste Krizni stožer Ministarstva zdravstva SŽ i Vladu SŽ.

Nepoštivanje mjera zabrane iz ove Naredbe sankcionirat će se u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru (“Službeni list”, broj 00/00 I 58/19) i Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni list Federacije BiH”, broj 29/05).

vecernji.ba

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend