Zanimljivosti

Nova marka HP Mostar „Arheološko blago 2011. : Starokršćanska bazilika u Cimu

Hrvatska pošta Mostar izdala je redovitu poštansku marku, žig i omotnicu prvoga dana „Arheološko blago 2011. – Starokršćanska bazilika u Cimu“. Autor likovnog rješenja marke je Tvrtko Bojić, tiskana je u arku 9 maraka u tiskari Zrinski u Čakovcu. Nominalna vrijednost marke je 1,50 KM i u poštanskom prometu koristi se od 12. svibnja 2011.

Starokršćanska bazilika u Cimu nacionalni je spomenik Bosne i Hercegovine koji čini arheološko područje s ostacima starokršćanske – kasnoantičke bazilike, memorije i zgrade za stanovanje te dio pokretnog naslijeđa pronađenog na arheološkom području. Arheološkim istraživanjem utvrđeno je da je na lokalitetu Crkvine u Cimu, u sjeverozapadnom dijelu Mostara, u antičko doba postojalo naselje, a u kasnoantičko doba sagrađena je jednobrodna bazilika s tri apside koja datira između IV. i VI. stoljeća. Na lokalitetu su pronađene velike količine sitnog površinskog arheološkog materijala: antičkog crijepa, keramike, tesanog kamena muljike i stakla. Pronađeno je i nekoliko ulomaka kamene plastike kao što su: vinova loza s grožđem i pleter, predstave pauna, riba te fragmenti s ornamentom krina (ljiljana) i sa simbolom križa. Također su pronađena četiri moćnika s posmrtnim prahom mučenika – sveca kome je bila posvećena crkva.

 

 

{gallery}vijesti/ptt/arheologija{/gallery}

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend