Vijesti iz BiH

NLB BANKA – Privlačna štednja, povoljniji krediti i kartice

NLB Banka d.d., Tuzla, jedna od vodećih banaka na području Federacije BiH, je pripremila niz pogodnosti za svoje klijente.  Od početka mjeseca oktobra, Banka je u okviru širokog asortimana štednih proizvoda sa izrazito povoljnim kamatnim stopama, dodatno izvršila i povećanje kamatnih stopa na NLB Slobodnu štednju. Nominalne kamatne stope se kreću od 2,00% – 3,40%, pri čemu iznos efektivne kamatne stope zavisi od dinamike uplata i isplata i približno je jednak nominalnoj kamatnoj stopi. Minimalni štedni ulog je 500 KM ili protuvrijednost u EUR, a sredstva se mogu oročiti na period od 13, 24 i 36 mjeseci. Ovaj proizvod je namijenjen klijentima koji žele da su im sredstva uvijek na raspolaganju i da u toku oročenja mogu uplaćivati i podizati novac sa istog oročenog depozita.

Takođe, Banka produžava do 31.12.2012. godine akcijsku ponudu NLB Gotovinskih i NLB Stambenih kredita. U sklopu akcije u ponudi su NLB Gotovinski krediti do 50.000 KM, sa kamatnom stopom već od 4,99% (EKS 7,07%) i rokom otplate do 10 godina.  NLB Stambeni krediti do 200.000 KM, sa kamatnom stopom već od 6,29% (EKS 6,58%), rokom otplate do 20 godina, grace periodom do 6 mjeseci i gratis kreditnom karticom.  Posebna pogodnost ove akcijske ponude je niža naknada za obradu kreditnih zahtjeva, kao i mogućnost odobravanja kredita bez jemaca do 20.000 KM odnosno 30.000 KM, u zavisnosti od namjene kredita, statusa klijenta i iznosa njegovih redovnih mjesečnih primanja. Ademir Salkić, direktor Centra retail NLB Banke d.d.,Tuzla je izjavio: „ Kontinuiranim analiziranjem i praćenjem potreba klijenata, a u stalnom opredjeljenju da finansijsku ponudu učinimo još kvalitetnijom i cjenovno prihvatljivijom, pripremili smo niz pogodnosti za naše klijente. Kod NLB Slobodne štednje, uz fleksibilnost raspolaganja oročenim novcem, klijentima smo ponudili i stimulativne kamatne stope, koje su trenutno najkonkurentnije na tržištu za ovu vrstu proizvoda. Produžili smo i akciju NLB Gotovinskih i NLB Stambenih kredita, kao i akciju izdavanja kreditnih kartica bez troškova upisnine i sa 50% nižom članarinom za prvu godinu korištenja kartice i po svemu sudeći uspjeli smo da u potpunosti odgovorimo na finansijske zahtjeve i potrebe naših klijenata.  Na ovaj način nastojimo da jačamo i povjerenje koje nam poklanjaju.“

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend