Vijesti iz BiH

Njemačka savezna vlada podržava Bosnu i Hercegovinu u procesu pridruživanja EU

Delegacija Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj je sa Vladom Bosne i Hercegovine, kao i sa predstavnicima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko
Distrikta vodila razvojnopolitičke razgovore.

Razvojnopolitička saradnja stoji za Saveznu vladu Njemačke u znaku pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Na ovom putu će Savezna vlada kao i do sad podržavati Bosnu i Hercegovinu sa težištem na dvije razvojnopolitičke oblasti:
„Podrška demokratiji, upravi i ekonomiji“, kao i „Obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost“.
Uz napore koje BiH ulaže kako bi ubrzala reformski proces i pokazala sposobnost za preuzimanje pravne stečevine Evropske unije, ovim oblastima se u saradnji pripisuje važan značaj.
Previous ArticleNext Article

Send this to a friend