Vijesti iz BiH

Njemačka otpisuje Bosni i Hercegovini dug u iznosu od 20 miliona eura

Njemačka savezna vlada otpisala je Bosni i Hercegovini dug u iznosu od 20 miliona eura. Uslov za ovaj otpis duga bio je da Bosna i Hercegovina u svrhu  jačanja obnovljive energije investira 4 miliona eura u rehabilitaciju hidroelektrana Trebinje i Rama. Nakon što je Bosna i Hercegovina sada ispunila ovaj uslov, omogućen je otpis dugova.

Ambasador Hellbach je pozdravio činjenicu da je na ovaj način finansijska saradnja između Njemačke i Bosne i Hercegovine urodila plodom. Time se potiče za Bosnu i Hercegovinu tako bitan razvoj  sektora obnovljivih izvora energije, koji i dalje  krije velike potencijale. Istovremeno Njemačka na ovaj način daje indirektan doprinos zaštiti klime.

Ukupno do sada za projekte Finansijske saradnje je njemačka vlada u Bosni i Hercegovini na raspolaganje stavila oko 750 miliona eura.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend