Nikšić: U januaru 2014. moguće povećanje penzija za pet posto

Federalni premijer Nermin Nikšić i predsjednik Skupštine Saveza udruženja penzionera u Federaciji BiH Hamdo Mimić potpisali su u sjedištu Vlade Federacije u Sarajevu Protokol kojim se potvrđuje spremnost na suradnju u oblastima koje se tiču penzijsko-invalidskog osiguranja.

 

Potpisnici Protokola obavezuju se da će raditi na partnerskim osnovama uz poštivanje transparentnosti u radu te pravovremenoj razmjeni i distribuciji informacije. Premijer Nikšić naglasio je da je komunikacija i saradnja sa Savezom udruženja penzionera intenzivirana i da će se učiniti sve, što je u moći Vlade Federacije BiH i institucija u FBiH, da se ostvari dogovoreno. – Ovi ljudi zaslužuju našu apsolutnu pažnju i odgovoran pristup i odnos, kao i nastojanje da se riješi što je moguće bolje i više mjera na poboljšanju njihovog statusa – kazao je premijer. Premijer Nikšić je istaknuo da se ide u pravcu rješavanja ključnog dijela Sporazuma, koji je Vlada Federacije BiH potpisala sa Savezom penzionera ranije ove godine, a to je povećanje penzija od januara 2014. godine. – Očekujemo da saniramo dubiozu u Fondu PIO. To bi bila potrebna pretpostavka za donošenje odluke o povećanju penzija. Svakako da je to lakše reći nego ostvariti, ali akcije koje se provode u posljednje vrijeme i stalni trend rasta broja zaposlenih su garancija održavanja nivoa povećanja penzija koje planiramo od januara – dodao je premijer Nikšić. Premijer je rekao da ostaje pri onom što je naglašeno u Sporazumu, da će se nakon toga nastaviti sa zajedničkim praćenjem tih mjera. – Ukoliko se steknu uvjeti, nema razloga da ne povećamo penzije dodatno. Trenutno cijenimo da se najveći broj mjera ispunjava i da ćemo u januaru moći donijeti odluku o povećanju penzija za pet posto – kazao je premijer Nikšić. Mimić je rekao da vjeruje u obećanje i dobru saradnju s Vladom Federacije BiH. Ističe da teška situacija u kojoj žive penzioneri i stanje u Fondu PIO zahtijevaju međusobnu komunikaciju Vlade i Saveza. Potkrijepio je to podatkom da od visine penzija ovisi oko 388.000 penzionera i članova njihovih obitelji. Za povećanje penzija od pet posto potrebno je od pet do sedam miliona maraka na mjesečnom nivou. Potpisivanju Protokola u zgradi Vlade Federacije BiH u Sarajevu prisustvovao je resorni ministar Vjekoslav Čamber i predsjednik Saveza udruženja penzionera u Federaciji Omer Omerefendić.

(seebiz.net)