Nikšić: Hitno dovršiti reformu poslovnog okruženja u FBiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine kontinuirano radi na rješenjima koji će poboljšati poslovno okruženje. U najužoj vezi s tim je set zakona koje smo uputili u parlamentarnu proceduru krajem oktobra i početkom novembra prošle godine, a koji je izrađen u okviru programa Svjetske banke “Operacije za razvojne politike” – izjavio je u Sarajevu premijer Federacije BiH Nermin Nikšić.

 

Ovaj program provodi se u cijeloj BiH s ciljem poboljšanja poslovne klime, a po provedbi reformi entiteti očekuju budžetsku podršku u iznosu od 50 miliona dolara. – Od ovog iznosa Federaciji BiH pripada 46 miliona KM, što je i planirano u Budžetu Federacije BiH za ovu godinu – pojasnio je Nikšić. Upitan da prokomentira javnu podršku otpravnika poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH Nichollasa Hilla ovom setu zakona, prvi čovjek Vlade FBiH je podsjetio da je u okviru ovog programa Vlada FBiH izmijenila desetine podzakonskih akata koji se odnose na različite aspekte poslovnog okruženja. – Podsjećam da je Vlada FBiH sve svoje obaveze ispunila u planiranim rokovima, te da je Parlamentu FBiH uputila na razmatranje: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH po hitnom postupku 1. novembra prošle godine, Prijedlog zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine 4. novembra, te Nacrt zakona o privrednim društvima, 23. oktobra prošle godine – izjavio je Nikšić. Usvajanjem ovih zakona država dobija kvalitetnije poslovno okruženje što će dovesti do poboljšanja pozicije BiH u globalnom izvještaju Doing Business. Daljnje kašnjenje u usvajanju imat će negativne posljedice po ekonomska kretanja u BiH, te na dinamiku punjenja entitetskih budžeta. Premijer Nikšić je podsjetio da je Ured Svjetske banke u BiH izrazio zabrinutost zbog nedostatka napretka u sprovođenju reformi u okviru programa „Operacije za razvojne politike“ u FBiH, te da je proces odobravanja novca planiranog za budžetsku podršku obustavljen do usvajanja pomenutih zakona. – O ovome sam uredno obavijestio Parlament FBiH – rekao je premijer Nikšić. Premijer Vlade FBiH još jednom je pozvao da se hitno pristupi usvajanju zakonskih rješenja, te na taj način Federacija dovrši reformu poslovnog okruženja i omogući planirano punjenje budžeta u oba entiteta. Republika Srpska je također sve svoje obaveze izvršila na vrijeme. Podršku Vladinim projektima dao je i otpravnik poslova Ambasade SAD-a u BiH Nichollas Hill podsjetivši na važnost usvajanja zakona koji trebaju osigurati lakši proces otvaranja firmi, smanjenje poreza i doprinosa, modernizaciju tržišta rada, brzo rješavanje komercijalnih poslova, te borbu protiv korupcije. Prema izvještaju Svjetske banke, u cijelom regionu najteže je poslovati u BiH.

(seebiz.net)