Vijesti iz BiH

Nije uvezano 750 000 godina radnog staža

Zavod MIO FBiH potražuje 1.099.294.135 KM za neuplaćene doprinose, odnosno nije uvezano oko 750.000 godina radnog staža, izjavio je Zijad Krnjić, direktor Zavoda.

Ovoj instituciji, kaže, novac za doprinose duguje 17.588 građana i 807 firmi. “Ta dugovanja privrednih subjekata ostvarena su od 1996. do 2010. godine. Činjenica je da je riječ o sredstvima koja mi ne možemo dobiti odjednom, ali bi se dug mogao izmiriti u narednih deset godina”, istakao je Krnjić. Kao jedino rješenje predlaže da se novac osigura iz pasivne podbilance, prodajom imovine dužnika ili iz drugih izvora.

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend