Nije postignut dogovor političkih predstavnika

Predsjednici i predstavnici 12 političkih stranaka zastupljenih u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH nisu jučer u Sarajevu postigli dogovor o sazivanju nastavka konstitutivne sjednice ovog doma. Ipak, zaključeno je da se sve parlamentarne stranke u roku od 15 dana izjasne imaju li potrebnu parlamentarnu većinu za opće odlučivanje i entitetsko glasovanje. Prema riječima privremenog predsjedavajućeg Zastupničkog doma Adnana Bašića, dostavljanjem odgovora o tome da imaju potrebnu parlamentarnu većinu njemu bi bilo omogućeno da sazove nastavak konstitutivne sjednice.

Ukoliko u danom roku stranke ne dostave odgovor da imaju parlamentarnu većinu, dogovoreno je da privremeni predsjedavajući ponovo sazove sastanak predsjednika i predstavnika 13 stranaka zastupljenih u Zastupničkom domu.

(FTV)