Niže cijene brašna i ulja

Na razini FBiH u siječnju je došlo do pada cijena brašna i ulja za tri, odnosno dva indeksna poena. Cijene maslaca su porasle za pet indeksnih poena, dok su cijene šećera, mlijeka i soli ostale iste. Na osnovu analize cijena životnih namirnica po kantonima i za FBiH, koju mjesečno pravi Federalno ministarstvo trgovine, najviša cijena brašna tip 500 je u Livanjskom, a najniža u Zapadnohercegovačkom kantonu. Cijene kruha su najviše u Sarajevskom, a najniže u Zeničko-dobojskom kantonu, gdje je došlo do pada cijena za 21 indeksni poen.

Cijena mlijeka je najniža u Zeničko-dobojskom, a najviša u Livanjskom kantonu. Cijena ulja je najviša u Posavskom, a najniža u Tuzlanskom kantonu, gdje je došlo do pada cijene za 10 indeksnih poena. Cijena maslaca je najviša u Zapadnohercegovačkom, a najniža u KSB. Šećer je pojeftinio za pet indeksnih poena u KSB, a poskupio za pet poena u Sarajevskom kantonu. Cijena soli je opala za pet indeksnih poena u KSB, a porasla za sedam indeksnih poena u Bosanskopodrinjskom i Posavskom kantonu.