Vijesti iz BiH

NATO CHARITY BAZAAR – prikupljanjе sredstava za humanitarne projekte, rok za prijavu 1. 5.

Svake godine pri Štabu NATO-a u Briselu organizira se dvodnevni humanitarni događaj pod nazivom „NATO Charity Bazaar“, s ciljem prikupljanja novčanih sredstava za finansiranje međunarodnih humanitarnih projekata, među kojima su redovno i projekti iz BiH.

S tim u vezi, obavještavamo i pozivamo sve zainteresirane humanitarne organizacije i društva iz Bosne i Hercegovine da se putem web-stranice www.natocharitybazaar.org detaljno informiraju o smjernicama, obrascima za aplikaciju i ostalim kriterijima za podnošenje prijave projekata, te tako iskoriste ovu ponuđenu priliku. 

Maksimalna suma novca koja se može dobiti po projektu iznosi 10.000, 00 eura, uz napomenu da je krajnji rok za prijavu 1. 5. 2019. godine.

Naime, „NATO Charity Bazaar“ je organizacija formirana 1967. godine, koja je počela s radom 1968. godine, a od 26. 4. 2005. godine je registrirana u Belgiji kao neprofitna organizacija. U radu ove organizacije prvenstveno učestvuju supruge predstavnika zemalja koji rade kako u misijama pri NATO, tako i pri Štabu NATO i SHAPE-u. Primarna svrha ove organizacije je izgradnja prijateljstva između ljudi iz raznih zemalja, koja se kroz godine razvijala, od upoznavanja kulture, tradicije, običaja i raznih delicija zemalja do veoma važnog rada na prikupljanju novčanih sredstava za finansiranje humanitarnih projekata širom svijeta. Odbor radi tokom cijele godine, a nizom pojedinačnih aktivnosti, kao što su prodaja domaćih proizvoda slatkog i slanog programa i tombola, kroz godinu se prikupljaju novčana sredstva u zajednički fond za finansiranje međunarodnih humanitarnih projekata.

Svake godine „NATO Charity Bazaar“ poziva zainteresirane humanitarne organizacije i društva da podnesu prijave za finansiranje humanitarnih projekata, a proces zaprimanja kompletiranih aplikacija, koje moraju biti popunjene u skladu sa smjernicama i obrascima za aplikaciju i na engleskom jeziku, otvoren je do 1. maja svake godine, nakon čega slijedi transparentan i objektivan proces revizije i selekcije prijavljenih projekata po tačno definiranim kriterijima od strane „NATO Charity Bazaar“.

Kruna rada ovog odbora je organizacija godišnjeg završnog događaja, koji se svake godine održava drugog vikenda u mjesecu novembru, kada svaka zemlja uspostavlja svoj štand na kojem se prodaju tradicionalna jela, pića, suveniri i drugi proizvodi karakteristični za tu zemlju. Učesnici završnog dvodnevnog događaja, koji je prošle godine održan 17. i 18. novembra 2018. godine, bile su 29 zemalja članica NATO-a, kao i 13 partnerskih zemalja, uz podršku brojnih vanjskih saradnika i sponzora, kao što su banke, auto-kuće, osiguravajuće i druge firme iz raznih oblasti, a koje su među vodećima u svom poslu u Belgiji i svijetu. Važno je spomenuti da se radi o veoma posjećenom događuju iz Programa saradnje sa NATO-om, koji u dva dana posjeti nekoliko hiljada ljudi, što predstavlja izvrsnu priliku za prezentiranje i promociju nacionalnih proizvoda u međunarodnom okruženju.

Nakon završetka glavnog dvodnevnog događaja i ovisno o količini prikupljenih finansijskih sredstava tokom svih događaja u kalendarskoj godini, obično u decembru tekuće godine, vrši se uplata novca na zvanične račune organizacija čiji su projekti odabrani za finansiranje. Po zaprimanju donacije od strane „NATO Chatrity Bazaara“, organizacija kojoj je na račun uplaćen novac je dužna potvrditi prijem novca, navodeći tačan iznos i datum uplate, a preporučuje se i dostava pisma zahvale, uz kratak izvještaj  i par fotografija o tome kako su se novci utrošili.

Stoga, još jednom pozivamo i obavještavamo sve zainteresirane humanitarne organizacije i društva da se prijave i informiraju putem linka www.natocharitybazaar.org uz napomenu da je krajnji rok za prijavu 1. 5. 2019. godine.

(Ured za odnose s javnošću)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend