Lokalne vijesti

Natječaj Osnovne škole ‘Vitez’ za popunu radnih mjesta

 

Temeljem članka 57. Zakona o osnovnom školstvu (sl. Novine KSB br. 11/01) i članka 66. Statuta škole, Školski odbor OŠ „Vitez” u Vitezu objavljuje:

N A T J E Č A J

 

Za popunu radnih mjesta

1. Nastavnik razredne nastave – 1 izvršitelj, puna norma, na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja,
2. Nastavnik razredne nastave – 2 izvršitelja, puna norma, na određeno vrijeme,
3. Nastavnik povijesti i zemljopisa – 1 izvršitelj, puna norma, ne neodređeno vrijeme,
4. Nastavnik povijesti i zemljopisa – 1 izvršitelj, 8,5 sati na određeno vrijeme,
5. Nastavnik matematike i informatike – 1 izvršitelj, puna norma, na neodređeno vrijeme,
6. Nastavnik biologije i zemljopisa – 1 izvršitelj, puna norma, na određeno vrijeme,
7. Nastavnik kemije – 1 izvršitelj, 16 sati, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice s bolovanja,
8. Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture – 1 izvršitelj, 10 sati, na određeno vrijeme.

UVJETI NATJEČAJA:

Pored opih uvjeta predviđenih Zakonom o radu (Sl. Novine FBiH br 43/99, 32/00 i 29/03) i posebnih uvjeta predviđenih Zakonom o osnovnom školstvu KSB i Nastavnim planom i programom za osnovne škole, kandidati na poziciji 3. i 5. trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– Najmanje jedna godina radnog staža u poslovima struke
– Položen stručni ispit

Nastavni plan i program se izvodi na hrvatskom jeziku.

Uz prijavu dostaviti:

– Diplomu o završenoj školi (original ili ovjerena kopija),
– Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),
– Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija),
– Uvjerenje o nekažnjavanju (original ili ovjerena kopija).

Prijave isključivo slati na adresu:

OŠ „Vitez”
Ul. Josipa Kurevije bb
72250 Vitez

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objave u Dnevnom listu (natječaj je objavljen 7. srpnja 2012. godine).

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend